-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2020
Vol. 3, Br. 1      U papirnom (dos. 28.05.2020.) U elektronskom (dos. 29.03.2020.)
Vol. 3, Br. 2      U papirnom (dos. 14.07.2020.) U elektronskom (dos. 03.07.2020.)
Vol. 3, Br. 3      U elektronskom (dos. 02.10.2020.)
2019
Vol. 2, Br. 1      U papirnom (dos. 29.03.2019.) U elektronskom (dos. 25.03.2019.)
Vol. 2, Br. 2      U papirnom (dos. 28.06.2019.) U elektronskom (dos. 19.06.2019.)
Vol. 2, Br. 3      U papirnom (dos. 10.10.2019.) U elektronskom (dos. 01.10.2019.)
Vol. 2, Br. 4      U papirnom (dos. 24.01.2020.) U elektronskom (dos. 10.01.2020.)
2018
Vol. 1, Br. 1      U papirnom (dos. 12.04.2018.) U elektronskom (dos. 30.03.2018.)
Vol. 1, Br. 2      U papirnom (dos. 04.07.2018.) U elektronskom (dos. 28.06.2018.)
Vol. 1, Br. 3      U papirnom (dos. 05.10.2018.) U elektronskom (dos. 03.10.2018.)
Vol. 1, Br. 4      U papirnom (dos. 27.12.2018.) U elektronskom (dos. 17.12.2018.)


SlikaServisa

SAR Journal: Science and research
ISSN: 2619-9955
eISSN: 2619-9963
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.