Sajt je rezultat projekta Revisiting Open Access (OA) Journal Policies and Practices in Serbia finansijski podržanog od strane eIFL-a.

(22. mart 2016. - 22. januar 2017.)

Autori:

   1. Tatjana Timotijević, Narodna biblioteka Srbije, Beograd

   2. Katarina Perić, Narodna biblioteka Srbije, Beograd

   3. Zorica Janković, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

Izrada i dizajn sajta:

   1. Božidar Ivić, Narodna biblioteka Srbije, Beograd