Ciljevi EIFL projekta
Modeli dokumenata
Politike časopisa
Izjave
Uputstvo za autore

 

Ciljevi EIFL projekta

Ciljevi EIFL projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" su:

- poboljšanje kvaliteta domaćih OA časopisa

- otklanjanje (rešivih) tehničkih nedostataka

- dugoročni cilj: uključivanje većeg broja domaćih OA časopisa u Web of Science i Scopus

Definisanjem dobre izdavačke politike domaći naučni časopisi zadovoljavaju jedan od osnovnih kriterijuma da budu svetski priznati i vidljivi u raznim indeksnim bazama.

Modeli dokumenata

Uredništvima su na raspolaganju gotovi modeli za dokument kojim se definiše uređivačka politika časopisa i različite varijante ugovora o autorskim pravima, kao i izjavu koju autori potpisuju prilikom slanja rada. Svi modeli su urađeni na srpskom i engleskom jeziku. Imajući u vidu da veliki broj časopisa još uvek nema jasno definisanu uređivačku politiku i da se redakcije časopisa iz pojedinih oblasti suočavaju sa velikom količinom novih informacija, pokušali smo da dođemo do što opštijih modela koji će imati što širu primenu. Zato nismo navodili specifične odredbe vezane za korišćenje eksperimentalnih životinja ili detaljne izjave o sukobu interesa kakve koriste časopisi u oblasti medicine i farmacije i slično. 

Modeli treba da posluže kao smernica, a svaka redakcija će svoju uređivačku politiku definisati u skladu sa konkretnim potrebama i dobrom praksom u odgovarajućoj naučnoj oblasti. Pomenuti dokument treba da sadrži sledeće elemente (bez obzira na redosled kojim su obrađeni):

• da da osnovne informacije o časopisu, temama koje pokriva i jezicima na kojima se radovi publikuju,
• da je jasno navedeno da je časopis u režimu otvorenog pristupa,
• da su jasno definsane obeveze urednika, autora i recenzenata,
• da je navedeno koji tip recenzije se primenjuje,
• da je navedeno kako redakcija razrešava sporne situacije,
• da je navedeno u kojim slučajevima se mora povući već objavljeni rad i kako se ta procedura sprovodi,
• da su autorska prava definisana,
• da je definisana politika samoarhiviranja.

Važno je napomenuti da je jednom definisana uređivačka politika podložna promenama. Kad god se pojavi nova situacija ili problem koji nije pokriven uređivačkom politikom, redakcija treba da definiše svoj stav u vezi sa tim problemom i shodno tome dopuni uređivačku politku. Ako su te promene veće, o njima treba obavestiti čitaoce i autore objavljivanjem vesti na sajtu časopisa i u uvodniku prve naredne sveske.

Tekst napisan crnom bojom u dokumentima predstavlja osnovni tekst dokumenta. Tekst napisan crvenom bojom treba zameniti formulacijom koja odgovara stanju stvari u konkretnom časopisu (ili opcijama koje su redakcije izabrale), a tekst napisan plavom bojom predstavlja objašnjenja, koja u finalnoj verziji dokumenta treba obrisati.

Krajem 2022. godine ažurirani su modeli koji su predloženi 2016. godine kako bi se uskladili sa savremenim izdavačkim praksama.

Politike časopisa (obavezan dokument):

Verzija na srpskom - časopis ne naplaćuje APC (Diamond Open Access)

Verzija na srpskom - časopis naplaćuje APC

- verzija na engleskom - časopis ne naplaćuje APC (Diamond Open Access)

- verzija na engleskom - časopis naplaćuje APC

 

Izjave (nisu obavezne):

https://drive.google.com/file/d/0B-oQ1Ox_nf7PZldVanNhZXVQVVk/view (verzija na engleskom)

https://drive.google.com/file/d/0B-oQ1Ox_nf7PNHc5Rkh1QUpjeVk/view (verzija na srpskom)

Uputstvo za autore (možete da koristite ono koje već imate; ovi modeli su namenjeni pre svega onima koji taj dokument još nemaju):

https://drive.google.com/file/d/0B-oQ1Ox_nf7PdzVpSnk2b2JhaUU/view (verzija na engleskom)

https://drive.google.com/file/d/0B-oQ1Ox_nf7PUnc3MVRDZmtRZ2M/view (verzija na srpskom)