Sadržaj DOAJ-a
Prijavljivanje novih časopisa za referisanje
Kako izmeniti podatke u  DOAJ-u
Korisni linkovi
Predavanja

 

Sadržaj DOAJ-a

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je servis za pronalaženje časopisa objavljenih u otvorenom pristupu. Obuhvata preko 10 000 časopisa u otvorenom pristupu iz 136 zemalja, a broj dostupnih članaka prevazilazi dvomilionsku cifru. Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, naučnoj oblasti, naslovu časopisa ili naslovu članka, kao i standardnim kriterijumima pretrage (ključnim rečima, ISSN broju, DOI broju itd.). Više od polovine časopisa pretraživo je na nivou punog teksta radova. Pokrivene su sve naučne discipline časopisima koje publikuje preko 2 miliona izdavača.

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Na stranici namenjenoj izdavačima naučnih časopisa (Information for Publishers) mogu se naći detaljna uputstva o propozicijama za evaluaciju i prijavljivanje časopisa.  

Na stranici Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing su jasno definisani kriterijumi koje časopis mora da zadovolji kako bi bio uključen u DOAJ, odnosno kriterijumi na osnovu kojih se vrši evaluacija časopisa. Pre nego što se časopis odluči za prijavljivanje uputno je da detaljno prođe sve preporuke i unapredi svoj časopis u skladu sa njima.

Stranica Applying for your journal to be in DOAJ nudi elektronsku formu za apliciranje novih časopisa  (Journal Aplication Form), sa detaljnim instrukcijama za njeno uspešno popunjavanje. Forma za prijavljivanje časopisa je veoma detaljna, sa velikim brojem pitanja i zahteva određeno vreme za popunjavanje. Stoga se savetuje da se svi neophodni podaci o časopisu najpre prikupe i nakon toga se pristupi popunjavanju forme (Primer pitanja za evaluaciju časopisa iz 2015. godine). Podaci se ne mogu čuvati u toku procesa popunjavanja, već se prijava mora izvršiti u okviru jedne sesije. Ukoliko se neko pitanje izbegne ili preskoči, aplikacija će automatski biti odbijena. Na ovoj stranici su takođe navedeni najčešći razlozi odbijanja nekog časopisa, stoga se treba pridržavati tih pravila i u samom početku ih izbeći.

Nakon uspešnog popunjavanja prijave, na samom ekranu pojaviće se potvrdna poruka, i  uredništvo (kontakt osoba navedena u prijavi) će dobijati mejl o uspešnoj prijavi. Preporuka je da se taj e-mail sačuva kao pomoć pri pronalaženju prijave, kasnije, ukoliko budete imali nekih pitanja vezanih za sam tok evaluacije. Takođe, uredništvo će dobijati niz automatskih elektronskih poruka o samom toku evaluacije: kada je časopis dodeljen članu iz uređivačkog tima, kada je on započeo sa radom, kao i poruku o prihvatanju/odbijanju časopisa.

Na ovoj stranici navedeni su i naredni koraci, u slučaju da je vaš časopis prihvaćen (If your application is accepted) ili odbijen (If your application is rejected). U slučaju negativnog odgovora biće navedeni razlozi zbog kojih je časopis odbijen, kao i period nakon koga časopis može ponovo da aplicira. Taj rok treba striktno poštovati, jer ukoliko se aplikacija ponovi pre navedenog roka, biće automatski odbijena.

Kako izmeniti podatke u  DOAJ-u

Sve sugestije i komentare, zahteve za korekciju podataka, mogu se uputiti putem forme za kontakt. Preporuka je da se pre upućivanja zahteva pročitaju najčšće postavljana pitanja i odgovori na njih, koji su navedeni na istoj stranici.

Korisni linkovi:

Časopisi iz Srbije indeksirani u DOAJ-u

Predavanja:

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Prijava-apliciranje, dr Enes Sukić, DOAJ Associate Editor

Ukratko  o DOAJ bazi i referisanju časopisa, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Serbije; nacionalni koordinator KoBSON konzorcijuma