Online izdavaštvo
Open Journal System
Predavanja

 

Online izdavaštvo

Naučni časopis može da se objavi u dva formata: u štampanom i u elektronskom formatu. Ako časopis izlazi u oba formata, obavezno je da elektronska verzija časopisa bude identična štampanoj i ne sme da se menja, već se ispravke objavljuju posebno.

Štampano izdavaštvo je tradicionalno objavljivanje časopisa u papiru. Elektronsko izdavaštvo je objavljivanje sadržaja na internet stranici. Ali, za naučno izdavaštvo nije dovoljno da sadržaj časopisa bude objavljen u bilo kom obliku, već mora da prati sve preporuke međunarodne izdavačke zajednice, odnosno indeksnih baza čiji deo časopis želi da bude. Na prvom mestu, svi bibliografski podaci moraju da budu mašinski čitljivi, što znači da moraju da budu zabeleženi nekim od standardnih jezika. Politika časopisa mora biti jasno definisana i postavljena u jasnom formatu. Proces objavljivanja naučnog rada, od prijave rada, preko recenzije, konačne odluke urednika, pripreme rada do njegovog objavljivanja, mora biti transparentan za učesnike u ovom procesu. Veliki izdavači razvijaju svoje sopstvene sisteme, odnosno platforme na kojima ovi zahtevi mogu biti ispunjeni. Neki od tih izdavača ostvaruju kontakte sa manjim izdavačima i obavljaju ovaj deo izdavaštva za njih, u okviru svojih platformi. Pored komercijalnih opcija, u ponudi je nekoliko besplatnih programa za elektronsko izdavaštvo naučnih časopisa. Open Access Directory je formirao listu besplatnih programa za elektronsko izdavaštvo otvorenog koda, gde možete saznati ponešto o svakom.

Open Journal System

Više izdavača naučnih časopisa u Srbiji se opredelilo za platformu Open Journal System. Open Journal System je softver otvorenog koda, koji je razvila neprofitna inicijativa istraživača Public Knowledge Project sa sedištem u Kanadi, s ciljem da se ponudi platforma za vođenje i izdavaštvo naučnih časopisa. Softver zadovoljava sve visoke međunarodne standarde i koristi ga preko 10.000 časopisa otvorenog pristupa. Ovaj sistem je predstavljen u okviru EIFL-ovog projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia". U okviru projekta održane su dve radionice: o instalaciji i podešavanju softvera i o samom uređivanju časopisa u okviru radionice.

Predavanja:

Open Journal System – Radionica za urednike naučnih časopisa, Vaso Manojlovic, ITNMS i Zorica Janković, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"  (PDF na srpskom, 4907 KB)

Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 3203 KB)

Google Scholar Indexing for OJS (Open Journal Systems) webinar, Monica Westin [video objavljen 08.11.2019]