ERIH Plus

ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) je indeksna bibliografska baza naučnih časopisa iz oblasti humanistike i društvenih nauka koju je je kreirala European Researchers, pod koordinacijom Standing Committee for the Humanities (SCH). Od 2014. godine, ovu indeksnu bazu održava Data centar za društvene nauke Norveške (Norwegian Social Science Data Services). U ERIH-u se trenutno indeksira 69 srpskih časopisa, više nego u WoS-u, iz svih oblasti nauke zajedno.

Kriterijumi za uključivanje u ERIH Plus listu

Kriterijumi za uključivanje u ERIH Plus listu su:

 • definisane procedure spoljne recenzije
 • uređivački odbor čiji su članovi zaposleni na univerzitetima ili u naučnoistraživačkim ustanovama
 • važeći ISSN (proverava se u međunarodnom ISSN registru)
 • svi originalni naučni radovi moraju da imaju apstrakt na engleskom i/ili drugom svetskom jeziku značajnom za polje istraživanja
 • informacije o afilijacijama i adresama autora (pored institucije, obavezno navesti grad i državu)
 • udeo autora iz iste institucije ne sme biti veći od dve trećine autora

Proces prijave na ERIH Plus listu

Proces prijave na ERIH Plus listu

Ko može da predloži da se časopis uključi u bazu podataka?

 • naučnici/istraživači zaposleni na univerzitetima i u naučnoistraživačkim ustanovama
 • urednici časopisa, bibliotekari ili članovi stručnih i naučnih društava, samo ako zadovoljavaju prvi uslov
 • aplikacije komercijalnih izdavača se ne uzimaju u obzir

Aplikacija

Aplikacija: online, uz registraciju naloga

 • u aplikaciji treba obavezno navesti ISSN, naslov časopisa, URL i jezik
 • naučna/e disciplina/e (lista) – mogu se navesti do dve
 • posmatraju se poslednje dve godine
 • međunarodni: kada je udeo autora iz iste zemlje manji od jedne trećine
 • nacionalni: kada je više od dve trećine autora iz iste zemlje
 • lokalni: kada je više od dve trećine autora iz iste institucije – ERIH Plus ne prihvata takve časopise (problem objektivnosti recenzije)
 • radovi moraju da imaju naslov, apstrakt i ključne reči na engleskom
 • mora biti navedena afilijacija autora: pun naziv institucije, grad i država, a trebalo bi navesti i mejl adresu

Postoje kritike ove indeksne baze da je ona zapravo samo registar, a ne bibliografska baza: zato što ne kontroliše kvalitet časopisa prilikom njegove prijave, niti posle prati i ocenjuje rad časopisa na legitiman način; zato što ne sadrži informacije o samim radovima tog časopisa – ne sadrži ni reference radova, čime se onemogućava kontrola povrede standarda izdavačke delatnosti; zato što ne postoji mogućnost da kontinuirano sprovodi reevaluaciju (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci. (2016). Upotreba preferencijalnih lista u sistemu vrednovanja naučnih časopisa - Problem srpske humanistike, CEON/CEES Occasional Paper Series, No. 2016-03-1. Preuzeto sa http://ceon.rs/ops/16031.pdf.)