Sadržaj Medline baze
Prijavljivanje novih časopisa za referisanje
Kako izmeniti podatke u Medline?
Korisni linkovi
 

Sadržaj Medline baze

MEDLINE je vodeća svetska bibliografska baza iz oblasti biomedicinskih nauka, zdravsta, prirodnih i hemijskih nauka. Razvila ju je Američka Nacionalna medicinska biblioteka (U.S. National Library of Medicine® - NLM) i dostupna je besplatno.

Refereriše preko 5.600 naučnih časopisa, na preko 40 svetskih jezika, sa preko 23 miliona referenci. Vremenska pokrivenost baze seže do 1946. godine.  

Pored bibliografskih podataka o svakom članku, uspostavljen je i link do punog teksta. Dostupnost članka u punom tekstu uslovljena je pretplatom na elektronsku verziju časopisa (preko KoBSON-a ili na neki drugi način).

Svaki članak se indeksira odrednicama iz kontrolisanog terminološkog tezaurusa Medical Subject Headings - MeSH, koji obuhvata preko 24.500 odrednica uređenih hijerarhijski na devet nivoa.

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Odluku o indeksiranju novih časopisa u MEDLINE donosi direktor Američke nacionalne medicinske biblioteke, a na osnovu odluke specijalno oformljene Komisije za procenu časopisa.
Komisija se sastaje tri puta godišnje i svaki put procenjuje oko 140 naslova časopisa. Evaluacija se vrši na osnovu striktno utvrđenih kriterijuma o naučnom kvalitetu časopisa: Journal Selection for Index Medicus/MEDLINE. Date su detaljne informacije o standardima koje časpis mora zadovoljiti a odnose se na: obim i pokrivenost, kvalitet sadržaja, tip sadržaja, kvalitet uređivačkog procesa, jezik publikacije i geografska pokrivenost.

Prijavljivanje časopisa vrši se putem elektronske forme: MEDLINE Review Application Form (primer aplikacione forme) . Moraju se popuniti sva obavezna polja. Ukoliko časopis ne izlazi samo elektronski, u zavisnosti od njegove preiodičnosti, potrebno je dostaviti određeni broj štampanih primeraka časopisa. Sveske časopisa moraju se dostaviti u roku od šest meseci po podnošenju prijave. Ukoliko časopis izlazi samo elektronski, procena će se vršiti na osnovu njegove veb stranice.

Kako izmeniti podatke u Medline?

Na stranici NLM: for Publishers nalaze se korisne informacije različitog sadržaja, namenjene uredništvima časopisa. Pored detaljnih podataka o pokrivenosti Medline baze, formatiranju radova (npr. strukturirani abstract, popis literature i sl.), nalaze se uređivačke politike koje se odnose na povlačenje (retrakciju) radova, korekcije i dupliranje radova. Na ovoj stranici nalazi se i odeljak FAQ: Reporting an Error in PubMed namenjen slanju zahteva za korekciju zapisa ili bilo koju vrstu izmene (izostavljeni radovi ili pojedine sveske časopisa i dr.) . Na raspolaganju je i korisnički servis otvoren za sva pitanja i komentare: Help Desk.

Korisni linkovi:

Časopisi iz Srbije indeksirani u MEDLINE-u