Šta je DOI broj?

“DOI je jedinstvena alfanumerička niska dodeljena pojedinačnom digitalnom objektu (članku, poglavlju u knjizi i sl.). Preko te oznake uspostavlja se veza do Internet stranice na kojoj se dokument nalazi. Povezivanje podataka o člancima, DOI brojeva i veb adresa obavlja se preko servisa CrossRef. Taj servis održava bazu DOI brojeva, meta-podatke i linkove do punih tekstova.”[1]

Primer:

10.2298/HEMIND1001021S - 10.2298 je prefiks, HEMIND je skraćeni naziv časopisa Hemijska industrija, broj 10 predstavlja tekuću godinu (2010), 01 je broj sveske, 021 je početna stranica članka, S je prvo slovo prezimena prvog autora rada.

Predavanja:

Elementi elektronskog časopisa, Aleksandra Kužet, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 3550 KB)

Implementacija doiSerbia servisa kao prečica do otvorenog pristupa, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1740 KB)