Šta je eISSN broj?

ISSN broj se može dodeliti svim elektronskim izvorima, kao što su CD-ovi, DVD-ji, veb stranice itd. Zavisno od tipa izvora postoje elektronske publikacije (online novine, online časopisi, CD-ovi, DVD-iji itd.) i kontirnuirani integrisani izvori (veb stranice, baze podataka itd.)

Ukoliko publikacija izlazi u štampanoj i elektronskoj verziji, ona mora imati dva zasebna ISSN broja, bez obzira na to što se radi o istom naslovu. Isti ISSN broj se koristi za sve formate u kojima se elektronska verzija javlja – HTML stranica, PDF-ovi itd.

Gde se prikazuje?

Za elektronsku publikaciju eISSN broj je poželjno prikazati na početnoj stranici publikacije ili u glavnom meniju, ukoliko se radi o elektronskoj publikaciji, i na bilo kom vidljivom delu koji je trajno pričvršćen za medijum (mikrofiš, CD-Rom ili DVD nalepnica itd.) ukoliko se radi o fizičkom medijumu.

Predavanja:

Elementi elektronskog časopisa, Aleksandra Kužet, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 3550 KB)

Korisni linkovi:

The ISSN for Electronic Media