Šta je ISSN broj?

ISSN broj (International Standard Serial Number) predstavlja numerički kod od osam cifara za identifikaciju časopisa, novina, magazina i svih ostalih vrsta periodičnih publikacija na bilo kom medijumu – kako štampanom tako i elektronskom. Periodične publikacije su kontinuirani izvori u bilo kom mediju koji se objavljuju uzastopno u odvojenim sveskama, obično sa numeričkim ili hronološkim oznakama i nemaju unapred predviđen završetak (npr. časopisi, novine, godišnji izveštaji itd.)

ISSN broj se sastoji od akronima ISSN koji prate dve grupe od po četiri cifre, odvojene srednjom crtom.  Poslednja cifra je kontrolna cifra. Uloga ISSN broja je isključivo za identfikaciju naslova određene serijske publikacije. Ne sadrži nikakvih informacija o poreklu i sadržaju publikacije, niti garantuje kvalitet i ispravnost sadržaja. Vezuje se za naslov publikacije i ukoliko se publikacija značajno promeni dodeljuje se nov ISSN broj.

ISSN je kompatibilan sa ISBN brojem. Pojedine vrste serijskih publikacija (monografske serije) mogu imati oba broja: ISSN za naslov koji je zajednički celoj seriji i ISBN za svaku pojedinačnu svesku.

U slučaju da štampana publikacija ima svoju verziju na CD nije potreban dodatan ISSN.

Gde se prikazuje?

Na štampanoj publikaciji poželjno je da se ISSN broj prikaže u gornjem desnom uglu naslovnice, i dodatno na stranicama gde su navedene informacije o uredništvu (izdavač, učestalost, kolofon itd.).

Predavanja:

Elementi elektronskog časopisa, Aleksandra Kužet, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 3550 KB)

Korisni linkovi:

What is an ISSN? 

Stranica NBS-a