Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2019
Vol. 4, Br. 1      U elektronskom (dos. 04.05.2019.)
Vol. 4, Br. 2      U elektronskom (dos. 29.07.2019.)
2018
Vol. 3, Br. 1      U papirnom (dos. 18.05.2018.) U elektronskom (dos. 10.05.2018.)
Vol. 3, Br. 2      U papirnom (dos. 29.01.2019.) U elektronskom (dos. 14.11.2018.)
Vol. 3, Br. 3      U papirnom (dos. 29.01.2019.) U elektronskom (dos. 11.01.2019.)
Vol. 3, Br. 4      U papirnom (dos. 29.01.2019.) U elektronskom (dos. 16.01.2019.)
2017
Vol. 2, Br. 1      U papirnom (dos. 07.12.2017.) U elektronskom (dos. 07.12.2017.)
Vol. 2, Br. 2      U papirnom (dos. 07.12.2017.) U elektronskom (dos. 07.12.2017.)
Vol. 2, Br. 3      U papirnom (dos. 07.12.2017.) U elektronskom (dos. 07.12.2017.)
Vol. 2, Br. 4      U papirnom (dos. 10.01.2018.) U elektronskom (dos. 27.12.2017.)
2016
Vol. 1, Br. 1      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)
Vol. 1, Br. 2      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)
Vol. 1, Br. 3      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)
Vol. 1, Br. 4      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)


SlikaServisa

ISSN: 2466-4677
eISSN: 2466-4847
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.