Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 9, Br. 1      U elektronskom (dos. 01.04.2024.)
2023
Vol. 8, Br. 1      U papirnom (dos. 27.12.2023.) U elektronskom (dos. 03.04.2023.)
Vol. 8, Br. 2      U papirnom (dos. 27.12.2023.) U elektronskom (dos. 30.06.2023.)
Vol. 8, Br. 3      U papirnom (dos. 27.12.2023.) U elektronskom (dos. 04.10.2023.)
Vol. 8, Br. 4      U papirnom (dos. 27.12.2023.) U elektronskom (dos. 26.12.2023.)
2022
Vol. 7, Br. 1      U papirnom (dos. 31.01.2023.) U elektronskom (dos. 21.03.2022.)
Vol. 7, Br. 2      U papirnom (dos. 31.01.2023.) U elektronskom (dos. 05.10.2022.)
Vol. 7, Br. 3      U papirnom (dos. 31.01.2023.) U elektronskom (dos. 05.10.2022.)
Vol. 7, Br. 4      U papirnom (dos. 31.01.2023.) U elektronskom (dos. 26.12.2022.)
2021
Vol. 6, Br. 1      U papirnom (dos. 19.01.2022.) U elektronskom (dos. 25.05.2021.)
Vol. 6, Br. 2      U papirnom (dos. 19.01.2022.) U elektronskom (dos. 28.07.2021.)
Vol. 6, Br. 3      U papirnom (dos. 19.01.2022.) U elektronskom (dos. 22.10.2021.)
Vol. 6, Br. 4      U papirnom (dos. 19.01.2022.) U elektronskom (dos. 23.12.2021.)
2020
Vol. 5, Br. 1      U papirnom (dos. 03.02.2021.) U elektronskom (dos. 03.04.2020.)
Vol. 5, Br. 2      U papirnom (dos. 03.02.2021.) U elektronskom (dos. 27.07.2020.)
Vol. 5, Br. 3      U papirnom (dos. 03.02.2021.) U elektronskom (dos. 15.01.2021.)
Vol. 5, Br. 4      U papirnom (dos. 03.02.2021.) U elektronskom (dos. 15.01.2021.)
2019
Vol. 4, Br. 1      U papirnom (dos. 24.12.2019.) U elektronskom (dos. 04.05.2019.)
Vol. 4, Br. 2      U papirnom (dos. 24.12.2019.) U elektronskom (dos. 29.07.2019.)
Vol. 4, Br. 3      U papirnom (dos. 24.12.2019.) U elektronskom (dos. 16.12.2019.)
Vol. 4, Br. 4      U papirnom (dos. 24.12.2019.) U elektronskom (dos. 16.12.2019.)
2018
Vol. 3, Br. 1      U papirnom (dos. 18.05.2018.) U elektronskom (dos. 10.05.2018.)
Vol. 3, Br. 2      U papirnom (dos. 29.01.2019.) U elektronskom (dos. 14.11.2018.)
Vol. 3, Br. 3      U papirnom (dos. 29.01.2019.) U elektronskom (dos. 11.01.2019.)
Vol. 3, Br. 4      U papirnom (dos. 29.01.2019.) U elektronskom (dos. 16.01.2019.)
2017
Vol. 2, Br. 1      U papirnom (dos. 07.12.2017.) U elektronskom (dos. 07.12.2017.)
Vol. 2, Br. 2      U papirnom (dos. 07.12.2017.) U elektronskom (dos. 07.12.2017.)
Vol. 2, Br. 3      U papirnom (dos. 07.12.2017.) U elektronskom (dos. 07.12.2017.)
Vol. 2, Br. 4      U papirnom (dos. 10.01.2018.) U elektronskom (dos. 27.12.2017.)
2016
Vol. 1, Br. 1      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)
Vol. 1, Br. 2      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)
Vol. 1, Br. 3      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)
Vol. 1, Br. 4      U papirnom (dos. 09.03.2017.) U elektronskom (dos. 09.03.2017.)


SlikaServisa

Applied Engineering Letters
ISSN: 2466-4677
eISSN: 2466-4847
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.