Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2023
Br. 15      U elektronskom (dos. 05.07.2023.)
Br. 16      U elektronskom (dos. 29.12.2023.)
2022
Br. 13      U elektronskom (dos. 01.07.2022.)
Br. 14      U elektronskom (dos. 30.12.2022.)
2021
Br. 11      U elektronskom (dos. 30.06.2021.)
Br. 12      U elektronskom (dos. 31.12.2021.)
2020
Br. 10      U elektronskom (dos. 30.12.2020.)
Br. 9      U elektronskom (dos. 01.07.2020.)
2019
Br. 7      U elektronskom (dos. 28.06.2019.)
Br. 8      U elektronskom (dos. 06.02.2020.)
2018
Br. 5      U elektronskom (dos. 10.07.2018.)
Br. 6      U elektronskom (dos. 28.12.2018.)
2017
Br. 3      U elektronskom (dos. 04.07.2017.)
Br. 4      U elektronskom (dos. 29.12.2017.)
2016
Br. 1      U elektronskom (dos. 12.01.2017.)
Br. 2      U elektronskom (dos. 12.01.2017.)


SlikaServisa

Reforesta
ISSN: 2466-4367

Poseti sajt časopisa
Cobiss
Izlazi samo elektronski
Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.