Važno obaveštenje (septembar 2017.): Redovnim presekom stanja Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije uočili smo da se veliki broj časopisa nije odazvao, odnosno da nije dostavio nijednu publikovanu svesku iz 2017. godine.
Od ukupno 510 časopisa koji dostavljaju materijal, odazvalo se svega 224. Od tog broja, postoje uredništva koja su dostavila samo po jednu svesku.

Podsećamo vas da je u Digitalni repozitorijum nužno dostavljati sveske odmah po izlasku iz štampe, ne kumulativno, po objavljivanju celokupnog volumena/godišta i obaveštavamo vas da svoje obaveze realizujete u što kraćem roku.

Istovremeno pohvaljujemo uredništva koja su ažurna i redovno dostavljaju materijal.Obaveštenje (maj 2017.): Po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštavamo uredništva da je KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU SVEZAKA (za period 2014-2016. godine) 25. MAJ 2017. Časopisi koji se ne budu odazvali BIĆE SKINUTI SA LISTE KATEGORISANIH ČASOPISA.

Obaveštenje (februar 2017.): Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je realizaciju programske aktivnosti - Izrada, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji poverilo Matematičkom institutu SANU. Pozivaju se uredništva da u svom interesu hitno dostave nedostajuće sveske (u elektronskoj i štampanoj formi), objavljene u poslednjih pet godina. Napominjemo da se bibliometrijski neće obraditi oni časopisi koji ne dostave tražene sveske.
Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2018
Vol. 8, Br. 1      U elektronskom (dos. 02.07.2018.)
Vol. 8, Br. 2      U elektronskom (dos. 16.01.2019.)
2017
Vol. 7, Br. 1      U elektronskom (dos. 05.07.2017.)
Vol. 7, Br. 2      U elektronskom (dos. 11.01.2018.)
2016
Vol. 6, Br. 2      U elektronskom (dos. 14.02.2017.)
Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.