-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2020
Vol. 15, Br. 1      U papirnom (dos. 31.03.2021.) U elektronskom (dos. 29.03.2021.)
2019
Vol. 14, Br. 1      U papirnom (dos. 22.04.2020.) U elektronskom (dos. 27.03.2020.)
2018
Vol. 13, Br. 1      U papirnom (dos. 10.04.2019.) U elektronskom (dos. 27.03.2019.)
2017
Vol. 12, Br. 1      U papirnom (dos. 23.03.2018.) U elektronskom (dos. 15.03.2018.)
2016
Vol. 11, Br. 1      U papirnom (dos. 03.05.2017.) U elektronskom (dos. 28.04.2017.)
2015
Vol. 10, Br. 1      U papirnom (dos. 04.05.2016.) U elektronskom (dos. 17.05.2016.)
2014
Vol. 9, Br. 1      U papirnom (dos. 04.05.2016.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
2013
Vol. 8, Br. 1      U papirnom (dos. 04.05.2016.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
2012
Vol. 7, Br. 1      U papirnom (dos. 17.12.2012.) U elektronskom (dos. 05.12.2012.)
2011
Vol. 6, Br. 1      U papirnom (dos. 21.02.2012.) U elektronskom (dos. 08.02.2012.)


SlikaServisa

Évkönyv: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvu Tanítóképzo Kar Szabadka
ISSN: 2217-8198

Poseti sajt časopisa
Cobiss


Vidi stari naslov


Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.