-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2022
Vol. 15, Br. 1      U papirnom (dos. 04.05.2022.) U elektronskom (dos. 07.04.2022.)
Vol. 15, Br. 2      U papirnom (dos. 21.07.2022.) U elektronskom (dos. 01.07.2022.)
Vol. 15, Br. 3      U papirnom (dos. 13.10.2022.) U elektronskom (dos. 05.10.2022.)
Vol. 15, Br. 4      U papirnom (dos. 03.02.2023.) U elektronskom (dos. 30.12.2022.)
2021
Vol. 14, Br. 1      U papirnom (dos. 01.11.2021.) U elektronskom (dos. 22.06.2021.)
Vol. 14, Br. 2      U papirnom (dos. 01.11.2021.) U elektronskom (dos. 23.07.2021.)
Vol. 14, Br. 3      U papirnom (dos. 06.12.2021.) U elektronskom (dos. 03.11.2021.)
Vol. 14, Br. 4      U papirnom (dos. 28.02.2022.) U elektronskom (dos. 24.12.2021.)
2020
Vol. 13, Br. 1      U papirnom (dos. 18.09.2020.) U elektronskom (dos. 15.07.2020.)
Vol. 13, Br. 2      U papirnom (dos. 12.04.2021.) U elektronskom (dos. 22.10.2020.)
Vol. 13, Br. 3      U papirnom (dos. 12.04.2021.) U elektronskom (dos. 24.12.2020.)
Vol. 13, Br. 4      U papirnom (dos. 12.04.2021.) U elektronskom (dos. 15.03.2021.)
2019
Vol. 12, Br. 1      U papirnom (dos. 26.06.2019.) U elektronskom (dos. 11.06.2019.)
Vol. 12, Br. 2      U papirnom (dos. 01.11.2019.) U elektronskom (dos. 10.10.2019.)
Vol. 12, Br. 3      U papirnom (dos. 13.02.2020.) U elektronskom (dos. 26.12.2019.)
Vol. 12, Br. 4      U papirnom (dos. 16.03.2020.) U elektronskom (dos. 02.03.2020.)
2018
Vol. 11, Br. 1      U papirnom (dos. 19.04.2021.) U elektronskom (dos. 15.06.2018.)
Vol. 11, Br. 2      U papirnom (dos. 02.11.2018.) U elektronskom (dos. 22.10.2018.)
Vol. 11, Br. 3      U papirnom (dos. 21.01.2019.) U elektronskom (dos. 26.12.2018.)
Vol. 11, Br. 4      U papirnom (dos. 05.03.2019.) U elektronskom (dos. 13.02.2019.)
2017
Vol. 10, Br. 1      U papirnom (dos. 13.09.2017.) U elektronskom (dos. 13.09.2017.)
Vol. 10, Br. 2      U papirnom (dos. 01.02.2018.) U elektronskom (dos. 01.02.2018.)
Vol. 10, Br. 3      U papirnom (dos. 12.03.2018.) U elektronskom (dos. 12.03.2018.)
Vol. 10, Br. 4      U papirnom (dos. 10.04.2018.) U elektronskom (dos. 15.03.2018.)
2016
Vol. 9, Br. 1      U papirnom (dos. 30.06.2016.) U elektronskom (dos. 30.06.2016.)
Vol. 9, Br. 2      U papirnom (dos. 20.01.2017.) U elektronskom (dos. 20.01.2017.)
Vol. 9, Br. 3      U papirnom (dos. 06.04.2017.) U elektronskom (dos. 06.04.2017.)
Vol. 9, Br. 4      U papirnom (dos. 15.06.2017.) U elektronskom (dos. 15.06.2017.)
2015
Vol. 8, Br. 1      U papirnom (dos. 10.06.2015.) U elektronskom (dos. 10.06.2015.)
Vol. 8, Br. 2      U papirnom (dos. 02.09.2015.) U elektronskom (dos. 02.09.2015.)
Vol. 8, Br. 3      U papirnom (dos. 27.01.2016.) U elektronskom (dos. 27.01.2016.)
Vol. 8, Br. 4      U papirnom (dos. 01.04.2016.) U elektronskom (dos. 01.04.2016.)
2014
Vol. 7, Br. 1      U papirnom (dos. 23.05.2014.) U elektronskom (dos. 23.05.2014.)
Vol. 7, Br. 2      U papirnom (dos. 21.08.2014.) U elektronskom (dos. 21.08.2014.)
Vol. 7, Br. 3      U papirnom (dos. 17.11.2014.) U elektronskom (dos. 17.11.2014.)
Vol. 7, Br. 4      U papirnom (dos. 30.03.2015.) U elektronskom (dos. 30.03.2015.)
2013
Vol. 6, Br. 1      U papirnom (dos. 25.04.2013.) U elektronskom (dos. 25.04.2013.)
Vol. 6, Br. 2      U papirnom (dos. 02.07.2013.) U elektronskom (dos. 02.07.2013.)
Vol. 6, Br. 3      U papirnom (dos. 25.10.2013.) U elektronskom (dos. 25.10.2013.)
Vol. 6, Br. 4      U papirnom (dos. 14.02.2014.) U elektronskom (dos. 14.02.2014.)
2012
Vol. 5, Br. 1      U papirnom (dos. 27.04.2012.) U elektronskom (dos. 27.04.2012.)
Vol. 5, Br. 2      U papirnom (dos. 18.07.2012.) U elektronskom (dos. 18.07.2012.)
Vol. 5, Br. 3      U papirnom (dos. 08.11.2012.) U elektronskom (dos. 08.11.2012.)
Vol. 5, Br. 4      U papirnom (dos. 21.02.2013.) U elektronskom (dos. 21.02.2013.)
2011
Vol. 4, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 4      U papirnom (dos. 06.02.2012.) U elektronskom (dos. 06.02.2012.)


SlikaServisa

Ekonomija: teorija i praksa
ISSN: 2217-5458
eISSN: 2620-0228
Poseti sajt časopisa
Cobiss


Vidi stari naslov


Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.