Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 29, Br. 1      U papirnom (dos. 22.03.2024.)
2023
Vol. 28, Br. 1      U papirnom (dos. 20.03.2023.) U elektronskom (dos. 21.03.2023.)
Vol. 28, Br. 2      U papirnom (dos. 13.06.2023.) U elektronskom (dos. 14.06.2023.)
Vol. 28, Br. 3      U papirnom (dos. 18.09.2023.) U elektronskom (dos. 18.09.2023.)
Vol. 28, Br. 4      U papirnom (dos. 20.12.2023.) U elektronskom (dos. 11.12.2023.)
2022
Vol. 27, Br. 1      U papirnom (dos. 31.03.2022.) U elektronskom (dos. 04.04.2022.)
Vol. 27, Br. 2      U papirnom (dos. 04.07.2022.) U elektronskom (dos. 29.06.2022.)
Vol. 27, Br. 3      U papirnom (dos. 04.10.2022.) U elektronskom (dos. 05.10.2022.)
Vol. 27, Br. 4      U papirnom (dos. 16.12.2022.) U elektronskom (dos. 16.12.2022.)
2021
Vol. 26, Br. 1      U papirnom (dos. 26.04.2021.) U elektronskom (dos. 23.09.2021.)
Vol. 26, Br. 2      U papirnom (dos. 12.01.2022.) U elektronskom (dos. 24.09.2021.)
Vol. 26, Br. 3      U papirnom (dos. 20.10.2021.) U elektronskom (dos. 07.10.2021.)
Vol. 26, Br. 4      U papirnom (dos. 12.01.2022.) U elektronskom (dos. 31.12.2021.)
2020
Vol. 25, Br. 1      U papirnom (dos. 04.06.2020.) U elektronskom (dos. 07.04.2020.)
Vol. 25, Br. 2      U papirnom (dos. 24.08.2020.) U elektronskom (dos. 10.07.2020.)
Vol. 25, Br. 3      U papirnom (dos. 22.10.2020.) U elektronskom (dos. 02.10.2020.)
Vol. 25, Br. 4      U papirnom (dos. 11.02.2021.) U elektronskom (dos. 04.01.2021.)
2019
Vol. 24, Br. 1      U papirnom (dos. 25.03.2019.) U elektronskom (dos. 03.04.2019.)
Vol. 24, Br. 2      U papirnom (dos. 27.06.2019.) U elektronskom (dos. 01.07.2019.)
Vol. 24, Br. 3      U papirnom (dos. 01.10.2019.) U elektronskom (dos. 11.10.2019.)
Vol. 24, Br. 4      U papirnom (dos. 31.01.2020.) U elektronskom (dos. 10.01.2020.)
2018
Vol. 23, Br. 1      U papirnom (dos. 18.10.2018.) U elektronskom (dos. 29.03.2018.)
Vol. 23, Br. 2      U papirnom (dos. 18.10.2018.) U elektronskom (dos. 17.10.2018.)
Vol. 23, Br. 3      U papirnom (dos. 16.10.2018.) U elektronskom (dos. 17.10.2018.)
Vol. 23, Br. 4      U papirnom (dos. 31.12.2018.) U elektronskom (dos. 20.12.2018.)
2017
Vol. 22, Br. 1      U papirnom (dos. 07.04.2017.) U elektronskom (dos. 27.03.2017.)
Vol. 22, Br. 2      U papirnom (dos. 07.07.2017.) U elektronskom (dos. 23.06.2017.)
Vol. 22, Br. 3      U papirnom (dos. 18.10.2017.) U elektronskom (dos. 26.09.2017.)
Vol. 22, Br. 4      U papirnom (dos. 18.01.2018.) U elektronskom (dos. 14.12.2017.)
2016
Vol. 21, Br. 1      U papirnom (dos. 08.04.2016.) U elektronskom (dos. 28.03.2016.)
Vol. 21, Br. 2      U papirnom (dos. 07.07.2016.) U elektronskom (dos. 22.06.2016.)
Vol. 21, Br. 3      U papirnom (dos. 21.10.2016.) U elektronskom (dos. 16.12.2016.)
Vol. 21, Br. 4      U papirnom (dos. 19.09.2017.) U elektronskom (dos. 16.12.2016.)
2015
Vol. 20, Br. 1      U papirnom (dos. 28.05.2015.) U elektronskom (dos. 01.04.2015.)
Vol. 20, Br. 2      U papirnom (dos. 19.09.2017.) U elektronskom (dos. 24.06.2015.)
Vol. 20, Br. 3      U papirnom (dos. 02.10.2015.) U elektronskom (dos. 29.09.2015.)
Vol. 20, Br. 4      U papirnom (dos. 15.01.2016.) U elektronskom (dos. 31.12.2015.)
2014
Vol. 19, Br. 1      U papirnom (dos. 02.04.2014.) U elektronskom (dos. 02.04.2014.)
Vol. 19, Br. 2      U papirnom (dos. 03.07.2014.) U elektronskom (dos. 26.06.2014.)
Vol. 19, Br. 3      U papirnom (dos. 16.10.2014.) U elektronskom (dos. 29.09.2014.)
Vol. 19, Br. 4      U papirnom (dos. 14.01.2015.) U elektronskom (dos. 23.12.2014.)
2013
Vol. 18, Br. 1      U papirnom (dos. 29.03.2013.) U elektronskom (dos. 21.03.2013.)
Vol. 18, Br. 2      U papirnom (dos. 04.07.2013.) U elektronskom (dos. 26.06.2013.)
Vol. 18, Br. 3      U papirnom (dos. 30.10.2013.) U elektronskom (dos. 25.09.2013.)
Vol. 18, Br. 4      U papirnom (dos. 15.01.2014.) U elektronskom (dos. 24.12.2013.)
2012
Vol. 17, Br. 1      U papirnom (dos. 20.04.2012.) U elektronskom (dos. 02.04.2012.)
Vol. 17, Br. 2      U papirnom (dos. 24.09.2012.) U elektronskom (dos. 27.06.2012.)
Vol. 17, Br. 3      U papirnom (dos. 03.10.2012.) U elektronskom (dos. 28.09.2012.)
Vol. 17, Br. 4      U papirnom (dos. 21.01.2013.)
2011
Vol. 16, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 16, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 16, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 16, Br. 4      U papirnom (dos. 22.12.2011.) U elektronskom (dos. 22.12.2011.)
2010
Vol. 15, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 14, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 14, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 14, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 14, Br. 4      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Strategic Management (Strategijski menadžment)
ISSN: 1821-3448
eISSN: 2334-6191
Poseti sajt časopisa
Cobiss


Vidi stari naslov


Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.