Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 21, Br. 1      U elektronskom (dos. 25.04.2024.)
Vol. 21, Br. 2      U elektronskom (dos. 01.07.2024.)
2023
Vol. 20, Br. 1      U papirnom (dos. 11.09.2023.) U elektronskom (dos. 27.04.2023.)
Vol. 20, Br. 2      U papirnom (dos. 11.09.2023.) U elektronskom (dos. 09.08.2023.)
Vol. 20, Br. 3      U elektronskom (dos. 15.11.2023.)
2022
Vol. 19, Br. 1      U papirnom (dos. 27.04.2022.) U elektronskom (dos. 20.04.2022.)
Vol. 19, Br. 2      U papirnom (dos. 13.07.2022.) U elektronskom (dos. 30.06.2022.)
Vol. 19, Br. 3      U papirnom (dos. 28.09.2022.) U elektronskom (dos. 29.08.2022.)
Vol. 19, Br. 4      U elektronskom (dos. 22.12.2022.)
2021
Vol. 18, Br. 44      U papirnom (dos. 14.04.2021.) U elektronskom (dos. 19.04.2021.)
Vol. 18, Br. 45      U papirnom (dos. 26.07.2021.) U elektronskom (dos. 27.07.2021.)
Vol. 18, Br. 46      U papirnom (dos. 21.12.2021.) U elektronskom (dos. 07.12.2021.)
Vol. 18, Br. pos izd 1      U papirnom (dos. 21.12.2021.) U elektronskom (dos. 27.07.2021.)
Vol. 18, Br. pos izd 2      U elektronskom (dos. 30.12.2021.)
2020
Vol. 17, Br. 41      U papirnom (dos. 01.07.2020.) U elektronskom (dos. 21.10.2020.)
Vol. 17, Br. 42      U papirnom (dos. 12.08.2020.) U elektronskom (dos. 21.10.2020.)
Vol. 17, Br. 43      U papirnom (dos. 30.11.2020.) U elektronskom (dos. 03.12.2020.)
Vol. 17, Br. pos izd 1      U papirnom (dos. 21.10.2020.) U elektronskom (dos. 21.10.2020.)
Vol. 17, Br. pos izd 2      U papirnom (dos. 21.10.2020.) U elektronskom (dos. 21.10.2020.)
2019
Vol. 16, Br. 38      U papirnom (dos. 27.06.2019.) U elektronskom (dos. 29.06.2019.)
Vol. 16, Br. 39      U papirnom (dos. 23.07.2019.) U elektronskom (dos. 28.10.2019.)
Vol. 16, Br. 40      U papirnom (dos. 27.12.2019.) U elektronskom (dos. 31.12.2019.)
Vol. 16, Br. pos izd 1      U papirnom (dos. 23.07.2019.) U elektronskom (dos. 28.10.2019.)
Vol. 16, Br. pos izd 2      U papirnom (dos. 27.12.2019.) U elektronskom (dos. 31.12.2019.)
Vol. 16, Br. pos izd 3      U papirnom (dos. 27.12.2019.) U elektronskom (dos. 28.10.2019.)
2018
Vol. 15, Br. 35      U papirnom (dos. 03.05.2018.) U elektronskom (dos. 26.04.2018.)
Vol. 15, Br. 36      U papirnom (dos. 03.10.2018.) U elektronskom (dos. 03.12.2018.)
Vol. 15, Br. 37      U papirnom (dos. 28.12.2018.) U elektronskom (dos. 31.12.2018.)
Vol. 15, Br. pos izd 1      U papirnom (dos. 03.05.2018.) U elektronskom (dos. 26.04.2018.)
Vol. 15, Br. pos izd 2      U papirnom (dos. 03.10.2018.) U elektronskom (dos. 03.12.2018.)
Vol. 15, Br. pos izd 3      U papirnom (dos. 28.12.2018.) U elektronskom (dos. 03.12.2018.)
Vol. 15, Br. pos izd 4      U papirnom (dos. 14.02.2019.) U elektronskom (dos. 31.12.2018.)
2017
Vol. 14, Br. 32      U papirnom (dos. 06.09.2017.) U elektronskom (dos. 03.11.2017.)
Vol. 14, Br. 33      U papirnom (dos. 06.09.2017.) U elektronskom (dos. 03.11.2017.)
Vol. 14, Br. 34      U papirnom (dos. 20.12.2017.) U elektronskom (dos. 26.04.2018.)
Vol. 14, Br. pos izd 1      U papirnom (dos. 06.09.2017.) U elektronskom (dos. 03.11.2017.)
Vol. 14, Br. pos izd 2      U papirnom (dos. 20.12.2017.) U elektronskom (dos. 03.11.2017.)
Vol. 14, Br. pos izd 3      U papirnom (dos. 20.12.2017.) U elektronskom (dos. 03.11.2017.)
2016
Vol. 13, Br. 29      U papirnom (dos. 27.12.2016.) U elektronskom (dos. 19.12.2016.)
Vol. 13, Br. 30      U papirnom (dos. 27.12.2016.) U elektronskom (dos. 19.12.2016.)
Vol. 13, Br. 31      U papirnom (dos. 27.12.2016.) U elektronskom (dos. 19.12.2016.)
2015
Vol. 12, Br. 26      U papirnom (dos. 02.02.2016.) U elektronskom (dos. 02.02.2016.)
Vol. 12, Br. 27      U papirnom (dos. 02.02.2016.) U elektronskom (dos. 02.02.2016.)
Vol. 12, Br. 28      U papirnom (dos. 02.02.2016.) U elektronskom (dos. 02.02.2016.)
Vol. 12, Br. po izd 1      U papirnom (dos. 02.02.2016.) U elektronskom (dos. 02.02.2016.)
Vol. 12, Br. po izd 2      U papirnom (dos. 02.02.2016.) U elektronskom (dos. 02.02.2016.)
Vol. 12, Br. po izd 3      U papirnom (dos. 02.02.2016.) U elektronskom (dos. 02.02.2016.)
2014
Vol. 11, Br. 23      U papirnom (dos. 16.12.2014.) U elektronskom (dos. 19.12.2016.)
Vol. 11, Br. 24      U papirnom (dos. 16.12.2014.) U elektronskom (dos. 17.12.2016.)
Vol. 11, Br. 25      U papirnom (dos. 16.12.2014.) U elektronskom (dos. 19.12.2016.)
Vol. 11, Br. pos izd      U papirnom (dos. 17.12.2014.) U elektronskom (dos. 19.12.2016.)
2013
Vol. 10, Br. 20      U papirnom (dos. 02.04.2014.) U elektronskom (dos. 22.03.2013.)
Vol. 10, Br. 21      U papirnom (dos. 02.04.2014.) U elektronskom (dos. 21.03.2014.)
Vol. 10, Br. 22      U papirnom (dos. 02.04.2014.) U elektronskom (dos. 21.03.2014.)
2012
Vol. 9, Br. 17      U papirnom (dos. 20.02.2013.) U elektronskom (dos. 20.02.2013.)
Vol. 9, Br. 18      U papirnom (dos. 20.02.2013.) U elektronskom (dos. 20.02.2013.)
Vol. 9, Br. 19      U papirnom (dos. 20.02.2013.) U elektronskom (dos. 20.02.2013.)
Vol. 9, Br. pos izd 1      U papirnom (dos. 27.03.2013.) U elektronskom (dos. 22.03.2013.)
Vol. 9, Br. pos izd 2      U papirnom (dos. 27.03.2013.) U elektronskom (dos. 22.03.2013.)
2011
Vol. 8, Br. 15      U papirnom (dos. 26.12.2011.) U elektronskom (dos. 26.12.2011.)
Vol. 8, Br. 16      U papirnom (dos. 26.12.2011.) U elektronskom (dos. 26.12.2011.)
2010
Vol. 7, Br. 13-14      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 6, Br. 11-12      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 2, Br. 2-3      U papirnom


SlikaServisa

Kultura polisa
ISSN: 1820-4589
eISSN: 2812-9466
Poseti sajt časopisa
Cobiss
Izlazi samo elektronski
Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.