Važno obaveštenje: Po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštavamo uredništva da je KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU SVEZAKA (za period 2014-2016. godine) 25. MAJ 2017. Časopisi koji se ne budu odazvali BIĆE SKINUTI SA LISTE KATEGORISANIH ČASOPISA.

Obaveštenje: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je realizaciju programske aktivnosti - Izrada, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji poverilo Matematičkom institutu SANU. Pozivaju se uredništva da u svom interesu hitno dostave nedostajuće sveske (u elektronskoj i štampanoj formi), objavljene u poslednjih pet godina. Napominjemo da se bibliometrijski neće obraditi oni časopisi koji ne dostave tražene sveske.
Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


Skip Navigation Links.
Collapse 20172017
1     U papirnom (dos. 21.06.2017.) 
Collapse 20162016
78     U papirnom (dos. 19.05.2016.) U elektronskom (dos. 10.05.2016.)
79     U papirnom (dos. 30.08.2016.) U elektronskom (dos. 26.07.2016.)
80     U papirnom (dos. 05.12.2016.) U elektronskom (dos. 25.11.2016.)
81     U papirnom (dos. 28.02.2017.) U elektronskom (dos. 22.02.2017.)
Collapse 20152015
74     U papirnom (dos. 12.05.2015.) U elektronskom (dos. 24.04.2015.)
75     U papirnom (dos. 29.07.2015.) U elektronskom (dos. 10.07.2015.)
76     U papirnom (dos. 20.10.2015.) U elektronskom (dos. 14.10.2015.)
77     U papirnom (dos. 23.02.2016.) U elektronskom (dos. 23.02.2016.)
Collapse 20142014
70     U papirnom (dos. 06.06.2014.) U elektronskom (dos. 28.04.2014.)
71     U papirnom (dos. 21.07.2014.) U elektronskom (dos. 21.07.2014.)
72     U papirnom (dos. 21.10.2014.) U elektronskom (dos. 17.10.2014.)
73     U papirnom (dos. 29.01.2015.) U elektronskom (dos. 29.01.2015.)
Collapse 20132013
66     U papirnom (dos. 26.04.2013.) U elektronskom
67     U papirnom (dos. 24.07.2013.) U elektronskom (dos. 22.07.2013.)
68     U papirnom (dos. 08.11.2013.) U elektronskom (dos. 08.11.2013.)
69     U papirnom (dos. 27.01.2014.) U elektronskom (dos. 27.01.2014.)
Collapse 20122012
62     U papirnom (dos. 27.04.2012.) U elektronskom (dos. 27.04.2012.)
63     U papirnom (dos. 02.10.2012.) U elektronskom (dos. 02.10.2012.)
64     U papirnom (dos. 18.12.2012.) U elektronskom (dos. 18.12.2012.)
65     U papirnom (dos. 07.02.2013.) U elektronskom (dos. 07.02.2013.)
Collapse 20112011
58     U papirnom U elektronskom
59     U papirnom U elektronskom
60     U papirnom U elektronskom
61     U papirnom (dos. 31.01.2012.) U elektronskom (dos. 13.02.2012.)
Collapse 20102010
54     U papirnom U elektronskom
55     U papirnom U elektronskom
56     U papirnom U elektronskom
57     U papirnom U elektronskom
Collapse 20092009
51     U papirnom U elektronskom
52     U papirnom U elektronskom
53     U papirnom U elektronskom
Collapse 20082008
47-48     U papirnom U elektronskom
49-50     U papirnom U elektronskom
Collapse 20072007
45     U papirnom U elektronskom
46     U papirnom U elektronskom
Collapse 20062006
41     U papirnom U elektronskom
42     U papirnom U elektronskom
43     U papirnom U elektronskom
44     U papirnom U elektronskom
Collapse 20052005
37     U papirnom U elektronskom
38     U papirnom U elektronskom
39     U papirnom U elektronskom
40     U papirnom U elektronskom
Collapse 20042004
33     U papirnom U elektronskom
34     U papirnom U elektronskom
35     U papirnom U elektronskom
36     U papirnom  
Collapse 20032003
28     U papirnom U elektronskom
29     U papirnom U elektronskom
30     U papirnom U elektronskom
31     U papirnom U elektronskom
32     U papirnom U elektronskom
Collapse 20022002
25     U papirnom U elektronskom
26     U papirnom U elektronskom
27     U papirnom U elektronskom
Collapse 20012001
21-22     U papirnom  
23-24     U papirnom  
Collapse 20002000
17-18     U papirnom  
19-20     U papirnom  

SlikaServisa

ISSN: 1820-0222
eISSN: 2406-0658
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.