Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 29, Br. 1      U papirnom (dos. 14.05.2024.) U elektronskom (dos. 13.05.2024.)
2023
Vol. 28, Br. 1      U papirnom (dos. 15.05.2023.) U elektronskom (dos. 09.05.2023.)
Vol. 28, Br. 2      U papirnom (dos. 13.09.2023.) U elektronskom (dos. 05.09.2023.)
Vol. 28, Br. 3      U papirnom (dos. 22.12.2023.) U elektronskom (dos. 06.12.2023.)
2022
Vol. 27, Br. 1      U papirnom (dos. 31.05.2022.) U elektronskom (dos. 04.05.2022.)
Vol. 27, Br. 2      U papirnom (dos. 06.09.2022.) U elektronskom (dos. 05.09.2022.)
Vol. 27, Br. 3      U papirnom (dos. 30.12.2022.) U elektronskom (dos. 20.12.2022.)
2021
Vol. 26, Br. 1      U papirnom (dos. 12.05.2021.) U elektronskom (dos. 05.05.2021.)
Vol. 26, Br. 2      U papirnom (dos. 28.09.2021.) U elektronskom (dos. 03.09.2021.)
Vol. 26, Br. 3      U papirnom (dos. 23.12.2021.) U elektronskom (dos. 15.12.2021.)
2020
Vol. 25, Br. 1      U papirnom (dos. 28.05.2020.) U elektronskom (dos. 28.04.2020.)
Vol. 25, Br. 2      U papirnom (dos. 21.10.2020.) U elektronskom (dos. 31.08.2020.)
Vol. 25, Br. 3      U papirnom (dos. 30.12.2020.) U elektronskom (dos. 01.12.2020.)
2019
Vol. 24, Br. 1      U papirnom (dos. 08.05.2019.) U elektronskom (dos. 07.05.2019.)
Vol. 24, Br. 2      U papirnom (dos. 21.08.2019.) U elektronskom (dos. 26.08.2019.)
Vol. 24, Br. 3      U papirnom (dos. 19.12.2019.) U elektronskom (dos. 11.12.2019.)
2018
Vol. 23, Br. 1      U papirnom (dos. 23.05.2018.) U elektronskom (dos. 10.05.2018.)
Vol. 23, Br. 2      U papirnom (dos. 20.09.2018.) U elektronskom (dos. 12.09.2018.)
Vol. 23, Br. 3      U papirnom (dos. 21.01.2019.) U elektronskom (dos. 27.12.2018.)
2017
Vol. 22, Br. 1      U papirnom (dos. 21.06.2017.) U elektronskom (dos. 10.10.2017.)
Vol. 22, Br. 2      U papirnom (dos. 09.10.2017.) U elektronskom (dos. 10.10.2017.)
Vol. 22, Br. 3      U papirnom (dos. 15.01.2018.) U elektronskom (dos. 27.12.2017.)
2016
Vol. 21, Br. 78      U papirnom (dos. 19.05.2016.) U elektronskom (dos. 10.05.2016.)
Vol. 21, Br. 79      U papirnom (dos. 30.08.2016.) U elektronskom (dos. 26.07.2016.)
Vol. 21, Br. 80      U papirnom (dos. 05.12.2016.) U elektronskom (dos. 25.11.2016.)
Vol. 21, Br. 81      U papirnom (dos. 28.02.2017.) U elektronskom (dos. 22.02.2017.)
2015
Vol. 20, Br. 74      U papirnom (dos. 12.05.2015.) U elektronskom (dos. 24.04.2015.)
Vol. 20, Br. 75      U papirnom (dos. 29.07.2015.) U elektronskom (dos. 10.07.2015.)
Vol. 20, Br. 76      U papirnom (dos. 20.10.2015.) U elektronskom (dos. 14.10.2015.)
Vol. 20, Br. 77      U papirnom (dos. 23.02.2016.) U elektronskom (dos. 23.02.2016.)
2014
Vol. 19, Br. 70      U papirnom (dos. 06.06.2014.) U elektronskom (dos. 28.04.2014.)
Vol. 19, Br. 71      U papirnom (dos. 21.07.2014.) U elektronskom (dos. 21.07.2014.)
Vol. 19, Br. 72      U papirnom (dos. 21.10.2014.) U elektronskom (dos. 17.10.2014.)
Vol. 19, Br. 73      U papirnom (dos. 29.01.2015.) U elektronskom (dos. 29.01.2015.)
2013
Vol. 18, Br. 66      U papirnom (dos. 26.04.2013.) U elektronskom
Vol. 18, Br. 67      U papirnom (dos. 24.07.2013.) U elektronskom (dos. 22.07.2013.)
Vol. 18, Br. 68      U papirnom (dos. 08.11.2013.) U elektronskom (dos. 08.11.2013.)
Vol. 18, Br. 69      U papirnom (dos. 27.01.2014.) U elektronskom (dos. 27.01.2014.)
2012
Vol. 17, Br. 62      U papirnom (dos. 27.04.2012.) U elektronskom (dos. 27.04.2012.)
Vol. 17, Br. 63      U papirnom (dos. 02.10.2012.) U elektronskom (dos. 02.10.2012.)
Vol. 17, Br. 64      U papirnom (dos. 18.12.2012.) U elektronskom (dos. 18.12.2012.)
Vol. 17, Br. 65      U papirnom (dos. 07.02.2013.) U elektronskom (dos. 07.02.2013.)
2011
Vol. 16, Br. 58      U papirnom U elektronskom
Vol. 16, Br. 59      U papirnom U elektronskom
Vol. 16, Br. 60      U papirnom U elektronskom
Vol. 16, Br. 61      U papirnom (dos. 31.01.2012.) U elektronskom (dos. 13.02.2012.)
2010
Vol. 15, Br. 54      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 55      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 56      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 57      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 14, Br. 51      U papirnom U elektronskom
Vol. 14, Br. 52      U papirnom U elektronskom
Vol. 14, Br. 53      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 13, Br. 47-48      U papirnom U elektronskom
Vol. 13, Br. 49-50      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 12, Br. 45      U papirnom U elektronskom
Vol. 12, Br. 46      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 11, Br. 41      U papirnom U elektronskom
Vol. 11, Br. 42      U papirnom U elektronskom
Vol. 11, Br. 43      U papirnom U elektronskom
Vol. 11, Br. 44      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 10, Br. 37      U papirnom U elektronskom
Vol. 10, Br. 38      U papirnom U elektronskom
Vol. 10, Br. 39      U papirnom U elektronskom
Vol. 10, Br. 40      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 9, Br. 33      U papirnom U elektronskom
Vol. 9, Br. 34      U papirnom U elektronskom
Vol. 9, Br. 35      U papirnom U elektronskom
Vol. 9, Br. 36      U papirnom
2003
Vol. 8, Br. 28      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 29      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 30      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 31      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 32      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 7, Br. 25      U papirnom U elektronskom
Vol. 7, Br. 26      U papirnom U elektronskom
Vol. 7, Br. 27      U papirnom U elektronskom
2001
Vol. 6, Br. 21-22      U papirnom
Vol. 6, Br. 23-24      U papirnom
2000
Vol. 5, Br. 17-18      U papirnom
Vol. 5, Br. 19-20      U papirnom


SlikaServisa

Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies
ISSN: 1820-0222
eISSN: 2406-0658
Poseti sajt časopisa
Cobiss


Vidi stari naslov


Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.