Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2019
Vol. 17, Br. 31      U elektronskom (dos. 14.06.2019.)
2018
Vol. 16, Br. 29      U papirnom (dos. 06.06.2018.) U elektronskom (dos. 25.05.2018.)
Vol. 16, Br. 30      U elektronskom (dos. 21.12.2018.)
2017
Vol. 15, Br. 27      U papirnom (dos. 16.05.2017.) U elektronskom (dos. 15.05.2017.)
Vol. 15, Br. 28      U papirnom (dos. 18.12.2017.) U elektronskom (dos. 26.02.2018.)
2016
Vol. 14, Br. 25      U papirnom (dos. 20.04.2016.) U elektronskom (dos. 25.03.2016.)
Vol. 14, Br. 26      U papirnom (dos. 10.11.2016.) U elektronskom (dos. 10.11.2016.)
2015
Vol. 13, Br. 23      U papirnom (dos. 22.07.2015.) U elektronskom (dos. 27.05.2015.)
Vol. 13, Br. 24      U papirnom (dos. 30.12.2015.) U elektronskom (dos. 17.12.2015.)
2014
Vol. 12, Br. 21      U papirnom (dos. 17.09.2014.) U elektronskom (dos. 17.09.2014.)
Vol. 12, Br. 22      U papirnom (dos. 05.01.2016.) U elektronskom (dos. 31.12.2014.)
2013
Vol. 11, Br. 19      U papirnom (dos. 25.09.2013.) U elektronskom (dos. 27.09.2013.)
Vol. 11, Br. 20      U papirnom (dos. 23.01.2014.) U elektronskom (dos. 13.01.2014.)
2012
Vol. 10, Br. 17      U papirnom (dos. 19.12.2012.) U elektronskom (dos. 21.11.2012.)
Vol. 10, Br. 18      U papirnom (dos. 20.02.2013.) U elektronskom (dos. 20.02.2013.)
2011
Vol. 9, Br. 15      U papirnom U elektronskom
Vol. 9, Br. 16      U papirnom (dos. 29.03.2012.) U elektronskom (dos. 23.03.2012.)
2010
Vol. 8, Br. 13      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 14      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 7, Br. 11      U papirnom U elektronskom
Vol. 7, Br. 12      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom
2008
Vol. 6, Br. 10      U papirnom U elektronskom
Vol. 6, Br. 9      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 4, Br. 7      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 8      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 3, Br. 5      U papirnom U elektronskom
Vol. 3, Br. 6      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 2, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 2, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 1, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 1, Br. 2      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

ISSN: 1451-8759
eISSN: 1821-3545
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.