-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2021
Vol. 18, Br. 1      U papirnom (dos. 29.04.2021.) U elektronskom (dos. 02.04.2021.)
2020
Vol. 17, Br. 1      U papirnom (dos. 03.08.2020.) U elektronskom (dos. 20.03.2020.)
Vol. 17, Br. 2      U papirnom (dos. 03.06.2021.) U elektronskom (dos. 22.07.2020.)
Vol. 17, Br. 3      U papirnom (dos. 03.06.2021.) U elektronskom (dos. 30.11.2020.)
2019
Vol. 16, Br. 1      U papirnom (dos. 23.07.2019.) U elektronskom (dos. 04.04.2019.)
Vol. 16, Br. 2      U papirnom (dos. 23.07.2019.) U elektronskom (dos. 08.07.2019.)
Vol. 16, Br. 3      U papirnom (dos. 03.01.2020.) U elektronskom (dos. 06.12.2019.)
2018
Vol. 15, Br. 1      U papirnom (dos. 11.06.2018.) U elektronskom (dos. 15.03.2018.)
Vol. 15, Br. 2      U papirnom (dos. 28.12.2018.) U elektronskom (dos. 11.07.2018.)
Vol. 15, Br. 3      U papirnom (dos. 28.12.2018.) U elektronskom (dos. 16.11.2018.)
2017
Vol. 14, Br. 1      U papirnom (dos. 13.04.2017.) U elektronskom (dos. 24.03.2017.)
Vol. 14, Br. 2      U papirnom (dos. 12.09.2017.) U elektronskom (dos. 13.07.2017.)
Vol. 14, Br. 3      U papirnom (dos. 13.12.2017.) U elektronskom (dos. 13.12.2017.)
2016
Vol. 13, Br. 1      U papirnom (dos. 31.05.2016.) U elektronskom (dos. 08.03.2016.)
Vol. 13, Br. 2      U papirnom (dos. 13.02.2017.) U elektronskom (dos. 05.07.2016.)
Vol. 13, Br. 3      U papirnom (dos. 13.02.2017.) U elektronskom (dos. 15.11.2016.)
2015
Vol. 12, Br. 1      U papirnom (dos. 22.04.2015.) U elektronskom (dos. 02.03.2015.)
Vol. 12, Br. 2      U papirnom (dos. 31.05.2016.) U elektronskom (dos. 06.07.2015.)
Vol. 12, Br. 3      U papirnom (dos. 31.05.2016.) U elektronskom (dos. 03.11.2015.)
2014
Vol. 11, Br. 1      U papirnom (dos. 17.04.2014.) U elektronskom (dos. 28.02.2014.)
Vol. 11, Br. 2      U papirnom (dos. 22.04.2015.) U elektronskom (dos. 01.07.2014.)
Vol. 11, Br. 3      U papirnom (dos. 22.04.2015.) U elektronskom (dos. 03.11.2014.)
Vol. 11, Br. 4      U papirnom (dos. 22.04.2015.) U elektronskom (dos. 05.01.2015.)
2013
Vol. 10, Br. 1      U papirnom (dos. 06.03.2013.) U elektronskom (dos. 20.02.2013.)
Vol. 10, Br. 2      U papirnom (dos. 31.05.2016.) U elektronskom (dos. 28.06.2013.)
Vol. 10, Br. 3      U papirnom (dos. 17.12.2013.) U elektronskom (dos. 31.10.2013.)
2012
Vol. 9, Br. 1      U papirnom (dos. 20.03.2012.) U elektronskom (dos. 28.02.2012.)
Vol. 9, Br. 2      U papirnom (dos. 16.07.2012.) U elektronskom (dos. 03.07.2012.)
Vol. 9, Br. 3      U papirnom (dos. 31.05.2016.) U elektronskom (dos. 01.11.2012.)
2011
Vol. 8, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 3      U papirnom (dos. 20.03.2012.) U elektronskom
2010
Vol. 7, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 7, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 6, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 6, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 6, Br. 3      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 5, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 5, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 4, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 3, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 3, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 2, Br. 1      U elektronskom
Vol. 2, Br. 2      U elektronskom
2004
Vol. 1, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 1, Br. 3      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 1, Br. 1      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Serbian Journal of Electrical Engineering
ISSN: 1451-4869
eISSN: 2217-7183
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.