Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 23, Br. 85      U papirnom (dos. 09.05.2024.) U elektronskom (dos. 13.05.2024.)
2023
Vol. 22, Br. 81-82      U papirnom (dos. 26.06.2023.) U elektronskom (dos. 14.06.2023.)
Vol. 22, Br. 83      U papirnom (dos. 10.10.2023.) U elektronskom (dos. 28.09.2023.)
Vol. 22, Br. 84      U papirnom (dos. 21.03.2024.) U elektronskom (dos. 20.03.2024.)
2022
Vol. 21, Br. 77-78      U papirnom (dos. 01.08.2022.) U elektronskom (dos. 25.07.2022.)
Vol. 21, Br. 79      U papirnom (dos. 15.12.2022.) U elektronskom (dos. 16.12.2022.)
Vol. 21, Br. 80      U papirnom (dos. 02.02.2023.) U elektronskom (dos. 20.01.2023.)
2021
Vol. 20, Br. 75      U papirnom (dos. 13.07.2021.) U elektronskom (dos. 28.07.2021.)
Vol. 20, Br. 76      U papirnom (dos. 14.01.2022.) U elektronskom (dos. 09.12.2021.)
2020
Vol. 19, Br. 71      U papirnom (dos. 18.05.2020.) U elektronskom (dos. 08.04.2020.)
Vol. 19, Br. 72      U papirnom (dos. 14.07.2020.) U elektronskom (dos. 06.07.2020.)
Vol. 19, Br. 73-74      U papirnom (dos. 07.12.2020.) U elektronskom (dos. 14.12.2020.)
2019
Vol. 18, Br. 67      U papirnom (dos. 29.05.2019.) U elektronskom (dos. 22.05.2019.)
Vol. 18, Br. 68      U papirnom (dos. 10.07.2019.) U elektronskom (dos. 22.07.2019.)
Vol. 18, Br. 69      U papirnom (dos. 24.10.2019.) U elektronskom (dos. 25.10.2019.)
Vol. 18, Br. 70      U papirnom (dos. 24.01.2020.) U elektronskom (dos. 26.12.2019.)
2018
Vol. 17, Br. 63      U papirnom (dos. 04.06.2018.) U elektronskom (dos. 20.04.2018.)
Vol. 17, Br. 64      U papirnom (dos. 12.10.2018.) U elektronskom (dos. 22.10.2018.)
Vol. 17, Br. 65      U papirnom (dos. 22.10.2018.) U elektronskom (dos. 22.10.2018.)
Vol. 17, Br. 66      U papirnom (dos. 18.12.2020.) U elektronskom (dos. 22.05.2019.)
2017
Vol. 16, Br. 59      U papirnom (dos. 31.05.2017.) U elektronskom (dos. 12.05.2017.)
Vol. 16, Br. 60      U papirnom (dos. 27.10.2017.) U elektronskom (dos. 05.10.2017.)
Vol. 16, Br. 61-62      U papirnom (dos. 29.01.2018.) U elektronskom (dos. 30.01.2018.)
2016
Vol. 15, Br. 55      U papirnom (dos. 03.06.2016.) U elektronskom (dos. 11.05.2016.)
Vol. 15, Br. 56-57      U papirnom (dos. 10.02.2017.) U elektronskom (dos. 05.10.2016.)
Vol. 15, Br. 58      U papirnom (dos. 10.02.2017.) U elektronskom (dos. 21.12.2016.)
2015
Vol. 14, Br. 51      U papirnom (dos. 07.05.2015.) U elektronskom (dos. 04.05.2015.)
Vol. 14, Br. 52-53      U papirnom (dos. 10.11.2015.) U elektronskom (dos. 09.10.2015.)
Vol. 14, Br. 54      U papirnom (dos. 18.12.2015.) U elektronskom (dos. 21.12.2015.)
2014
Vol. 13, Br. 47-48      U papirnom (dos. 07.07.2014.) U elektronskom (dos. 30.06.2014.)
Vol. 13, Br. 49-50      U papirnom (dos. 22.12.2014.) U elektronskom (dos. 24.12.2014.)
2013
Vol. 12, Br. 43-44      U papirnom (dos. 26.07.2013.) U elektronskom (dos. 09.02.2017.)
Vol. 12, Br. 45-46      U papirnom (dos. 27.01.2014.) U elektronskom (dos. 09.02.2017.)
2012
Vol. 11, Br. 39-40      U papirnom (dos. 26.09.2012.) U elektronskom (dos. 18.01.2013.)
Vol. 11, Br. 41      U papirnom (dos. 17.01.2013.) U elektronskom (dos. 18.01.2013.)
Vol. 11, Br. 42      U papirnom (dos. 18.02.2013.) U elektronskom (dos. 01.03.2013.)
2011
Vol. 10, Br. 35-36      U elektronskom (dos. 01.02.2012.)
Vol. 10, Br. 37-38      U elektronskom (dos. 13.01.2012.)
2010
Vol. 9, Br. 31-32      U papirnom U elektronskom
Vol. 9, Br. 33-34      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 8, Br. 27-28      U papirnom U elektronskom
Vol. 8, Br. 29-30      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 7, Br. 23-24      U papirnom U elektronskom
Vol. 7, Br. 25-26      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 6, Br. 19-22      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 5, Br. 15-16      U papirnom U elektronskom
Vol. 5, Br. 17-18      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 4, Br. 11      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 12      U papirnom U elektronskom
Vol. 4, Br. 13      U papirnom
Vol. 4, Br. 14      U elektronskom
2004
Vol. 3, Br. 7      U papirnom U elektronskom
Vol. 3, Br. 8      U papirnom U elektronskom
Vol. 3, Br. 9-10      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 2, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 2, Br. 4      U papirnom U elektronskom
Vol. 2, Br. 5      U papirnom U elektronskom
Vol. 2, Br. 6      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 1, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 1, Br. 2      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Evropsko zakonodavstvo
ISSN: 1451-3188

Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.