-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2021
Vol. 25, Br. 1      U elektronskom (dos. 21.04.2021.)
Vol. 25, Br. 2      U elektronskom (dos. 12.07.2021.)
2020
Vol. 24, Br. 1      U elektronskom (dos. 27.04.2020.)
Vol. 24, Br. 2      U elektronskom (dos. 14.05.2020.)
Vol. 24, Br. 3      U elektronskom (dos. 02.09.2020.)
Vol. 24, Br. 4      U elektronskom (dos. 24.12.2020.)
2019
Vol. 23, Br. 1      U elektronskom (dos. 26.06.2019.)
Vol. 23, Br. 2      U elektronskom (dos. 30.09.2019.)
Vol. 23, Br. 3      U elektronskom (dos. 15.10.2019.)
Vol. 23, Br. 4      U elektronskom (dos. 10.02.2020.)
2018
Vol. 22, Br. 1      U elektronskom (dos. 10.07.2018.)
Vol. 22, Br. 2      U elektronskom (dos. 10.07.2018.)
Vol. 22, Br. 3      U elektronskom (dos. 27.12.2018.)
Vol. 22, Br. 4      U elektronskom (dos. 11.03.2019.)
2017
Vol. 21, Br. 1      U papirnom (dos. 14.09.2017.) U elektronskom (dos. 05.09.2017.)
Vol. 21, Br. 2      U papirnom (dos. 14.09.2017.) U elektronskom (dos. 05.09.2017.)
Vol. 21, Br. 3      U elektronskom (dos. 22.03.2018.)
Vol. 21, Br. 4      U elektronskom (dos. 22.03.2018.)
2016
Vol. 20, Br. 1      U papirnom (dos. 13.07.2016.) U elektronskom (dos. 01.06.2016.)
Vol. 20, Br. 2      U papirnom (dos. 01.02.2017.) U elektronskom (dos. 31.01.2017.)
Vol. 20, Br. 3      U papirnom (dos. 01.02.2017.) U elektronskom (dos. 31.01.2017.)
Vol. 20, Br. 4      U papirnom (dos. 14.09.2017.) U elektronskom (dos. 05.09.2017.)
2015
Vol. 19, Br. 1      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 11.05.2015.)
Vol. 19, Br. 2      U papirnom (dos. 14.09.2015.) U elektronskom (dos. 08.09.2015.)
Vol. 19, Br. 3      U papirnom (dos. 20.10.2015.) U elektronskom (dos. 09.10.2015.)
Vol. 19, Br. 4      U papirnom (dos. 22.12.2015.) U elektronskom (dos. 21.12.2015.)
2014
Vol. 18, Br. 1      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 07.05.2014.)
Vol. 18, Br. 2      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 11.05.2015.)
Vol. 18, Br. 3      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 11.05.2015.)
Vol. 18, Br. 4      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 11.05.2015.)
2013
Vol. 17, Br. 1      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 19.06.2013.)
Vol. 17, Br. 2      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 10.09.2013.)
Vol. 17, Br. 3      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 08.01.2014.)
Vol. 17, Br. 4      U papirnom (dos. 18.05.2015.) U elektronskom (dos. 08.01.2014.)
2012
Vol. 16, Br. 1      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom (dos. 21.09.2012.)
Vol. 16, Br. 2      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom (dos. 21.09.2012.)
Vol. 16, Br. 3      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom (dos. 17.10.2012.)
Vol. 16, Br. 4      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom (dos. 10.04.2013.)
2011
Vol. 15, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 15, Br. 2      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom
Vol. 15, Br. 3      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom (dos. 15.03.2012.)
Vol. 15, Br. 4      U papirnom (dos. 19.04.2013.) U elektronskom (dos. 15.03.2012.)
2010
Vol. 14, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 14, Br. 2      U elektronskom
2009
Vol. 13, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 13, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2008
Br. 12      U elektronskom
2007
Br. 11      U papirnom U elektronskom
2006
Br. 10      U papirnom U elektronskom
2005
Br. 9      U papirnom U elektronskom
2004
Br. 8      U papirnom U elektronskom
2003
Br. 7      U papirnom U elektronskom
2002
Br. 6      U papirnom U elektronskom
2001
Br. 5      U papirnom U elektronskom
2000
Br. 4      U papirnom U elektronskom
1999
Br. 3      U papirnom U elektronskom
1998
Br. 2      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Turizam
ISSN: 1450-6661
eISSN: 1821-1127
Poseti sajt časopisa
Cobiss
Izlazi samo elektronski
Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.