Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2023
Vol. 53, Br. 1      U papirnom (dos. 29.02.2024.) U elektronskom (dos. 11.01.2024.)
Vol. 53, Br. 2      U papirnom (dos. 29.02.2024.) U elektronskom (dos. 08.02.2024.)
2022
Vol. 52, Br. 1      U papirnom (dos. 10.02.2023.) U elektronskom (dos. 13.10.2022.)
Vol. 52, Br. 2      U papirnom (dos. 10.02.2023.) U elektronskom (dos. 07.02.2023.)
2021
Vol. 51, Br. 1      U papirnom (dos. 04.02.2022.) U elektronskom (dos. 21.12.2021.)
Vol. 51, Br. 2      U papirnom (dos. 04.02.2022.) U elektronskom (dos. 21.12.2021.)
2020
Vol. 50, Br. 1      U papirnom (dos. 01.02.2021.) U elektronskom (dos. 27.07.2020.)
Vol. 50, Br. 2      U papirnom (dos. 01.02.2021.) U elektronskom (dos. 20.01.2021.)
2019
Vol. 49, Br. 1      U papirnom (dos. 28.10.2019.) U elektronskom (dos. 25.10.2019.)
Vol. 49, Br. 2      U papirnom (dos. 20.12.2019.) U elektronskom (dos. 24.12.2019.)
2018
Vol. 48, Br. 1      U papirnom (dos. 31.12.2018.) U elektronskom (dos. 03.01.2019.)
Vol. 48, Br. 2      U papirnom (dos. 31.12.2018.) U elektronskom (dos. 03.01.2019.)
2017
Vol. 47, Br. 1      U papirnom (dos. 06.09.2017.) U elektronskom (dos. 06.09.2017.)
Vol. 47, Br. 2      U papirnom (dos. 28.02.2018.) U elektronskom (dos. 29.12.2017.)
2016
Vol. 46, Br. 1      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
Vol. 46, Br. 2      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
2015
Vol. 45, Br. 1      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
Vol. 45, Br. 2      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
2014
Vol. 44, Br. 1      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
Vol. 44, Br. 2      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
2013
Vol. 43, Br. 1      U papirnom (dos. 20.10.2015.) U elektronskom (dos. 15.05.2013.)
Vol. 43, Br. 2      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 21.11.2013.)
2012
Vol. 42, Br. 1      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 30.07.2012.)
Vol. 42, Br. 2      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom (dos. 17.12.2012.)
2011
Vol. 41, Br. 1      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
Vol. 41, Br. 2      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
2010
Vol. 40, Br. 1      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
Vol. 40, Br. 2      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
Vol. 40, Br. 3      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
2009
Vol. 39, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 39, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 38, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 38, Br. 2      U elektronskom
Vol. 38, Br. 3      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
2007
Vol. 37, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 37, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 36, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 36, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 35, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 35, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 34, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 34, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 33, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 33, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 32, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 32, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2001
Vol. 31, Br. 1      U elektronskom
Vol. 31, Br. 2      U papirnom (dos. 22.02.2017.) U elektronskom
2000
Vol. 30, Br. 1      U elektronskom
Vol. 30, Br. 2      U elektronskom
Vol. 30, Br. 3      U elektronskom


SlikaServisa

Novi Sad Journal of Mathematics
ISSN: 1450-5444
eISSN: 2406-2014
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.