-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2020
Vol. 66, Br. 1      U papirnom (dos. 19.05.2020.) U elektronskom (dos. 25.06.2020.)
Vol. 66, Br. 2      U papirnom (dos. 06.07.2020.) U elektronskom (dos. 25.06.2020.)
Vol. 66, Br. 3      U papirnom (dos. 19.10.2020.) U elektronskom (dos. 12.10.2020.)
Vol. 66, Br. 4      U papirnom (dos. 30.12.2020.) U elektronskom (dos. 14.12.2020.)
2019
Vol. 65, Br. 1      U papirnom (dos. 22.04.2019.) U elektronskom (dos. 14.10.2019.)
Vol. 65, Br. 2      U papirnom (dos. 19.07.2019.) U elektronskom (dos. 14.10.2019.)
Vol. 65, Br. 3      U papirnom (dos. 23.10.2019.) U elektronskom (dos. 14.10.2019.)
Vol. 65, Br. 4      U papirnom (dos. 03.01.2020.) U elektronskom (dos. 25.12.2019.)
2018
Vol. 64, Br. 1      U papirnom (dos. 03.05.2018.) U elektronskom (dos. 28.09.2018.)
Vol. 64, Br. 2      U papirnom (dos. 18.07.2018.) U elektronskom (dos. 28.09.2018.)
Vol. 64, Br. 3      U papirnom (dos. 11.10.2018.) U elektronskom (dos. 28.09.2018.)
Vol. 64, Br. 4      U papirnom (dos. 28.12.2018.) U elektronskom (dos. 28.12.2018.)
2017
Vol. 63, Br. 1      U papirnom (dos. 05.04.2017.) U elektronskom (dos. 18.12.2017.)
Vol. 63, Br. 2      U papirnom (dos. 25.07.2017.) U elektronskom (dos. 18.12.2017.)
Vol. 63, Br. 3      U papirnom (dos. 20.10.2017.) U elektronskom (dos. 18.12.2017.)
Vol. 63, Br. 4      U papirnom (dos. 27.12.2017.) U elektronskom (dos. 18.12.2017.)
2016
Vol. 62, Br. 1      U papirnom (dos. 18.04.2016.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
Vol. 62, Br. 2      U papirnom (dos. 12.07.2016.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
Vol. 62, Br. 3      U papirnom (dos. 25.10.2016.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
Vol. 62, Br. 4      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
2015
Vol. 61, Br. 1      U papirnom (dos. 08.04.2015.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
Vol. 61, Br. 2      U papirnom (dos. 09.07.2015.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
Vol. 61, Br. 3      U papirnom (dos. 14.10.2015.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
Vol. 61, Br. 4      U papirnom (dos. 31.12.2015.) U elektronskom (dos. 10.02.2017.)
2014
Vol. 60, Br. 1      U papirnom (dos. 01.04.2014.) U elektronskom (dos. 21.03.2014.)
Vol. 60, Br. 2      U papirnom (dos. 05.06.2014.) U elektronskom (dos. 07.10.2014.)
Vol. 60, Br. 3      U papirnom (dos. 30.09.2014.) U elektronskom (dos. 07.10.2014.)
Vol. 60, Br. 4      U papirnom (dos. 29.12.2014.) U elektronskom (dos. 29.12.2014.)
2013
Vol. 59, Br. 1      U papirnom (dos. 12.04.2013.) U elektronskom (dos. 03.04.2013.)
Vol. 59, Br. 2      U papirnom (dos. 28.06.2013.) U elektronskom (dos. 20.06.2013.)
Vol. 59, Br. 3      U papirnom (dos. 30.10.2013.) U elektronskom (dos. 16.10.2013.)
Vol. 59, Br. 4      U papirnom (dos. 30.12.2013.) U elektronskom (dos. 19.12.2013.)
2012
Vol. 58, Br. 1      U papirnom (dos. 23.03.2012.) U elektronskom (dos. 16.03.2012.)
Vol. 58, Br. 2      U papirnom (dos. 10.07.2012.) U elektronskom (dos. 21.06.2012.)
Vol. 58, Br. 3      U papirnom (dos. 19.10.2012.) U elektronskom (dos. 09.10.2012.)
Vol. 58, Br. 4      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom (dos. 04.01.2013.)
2011
Vol. 57, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 4      U papirnom (dos. 30.12.2011.) U elektronskom (dos. 29.12.2011.)
2010
Vol. 56, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 56, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 55, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 54, Br. 1      U papirnom
Vol. 54, Br. 2      U papirnom
Vol. 54, Br. 3      U papirnom
Vol. 54, Br. 4      U papirnom
2006
Vol. 53, Br. 1      U papirnom
Vol. 53, Br. 2      U papirnom
Vol. 53, Br. 3      U papirnom
Vol. 53, Br. 4      U papirnom
2005
Vol. 52, Br. 1      U papirnom
Vol. 52, Br. 2      U papirnom
Vol. 52, Br. 3      U papirnom
Vol. 52, Br. 4      U papirnom
2004
Vol. 49, Br. 1      U papirnom
Vol. 51, Br. 2      U papirnom
Vol. 51, Br. 3      U papirnom
2003
Vol. 49, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 49, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 49, Br. 3      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 48, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 48, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 48, Br. 3      U papirnom U elektronskom
2000
Vol. 46, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 46, Br. 2-3      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Put i saobraćaj
ISSN: 0478-9733
eISSN: 2406-1557
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.