Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 46, Br. 1      U papirnom (dos. 23.04.2024.) U elektronskom (dos. 12.03.2024.)
2023
Vol. 45, Br. 1      U papirnom (dos. 24.04.2023.) U elektronskom (dos. 22.03.2023.)
Vol. 45, Br. 2      U papirnom (dos. 14.07.2023.) U elektronskom (dos. 26.06.2023.)
Vol. 45, Br. 3      U papirnom (dos. 01.11.2023.) U elektronskom (dos. 20.09.2023.)
Vol. 45, Br. 4      U papirnom (dos. 03.01.2024.) U elektronskom (dos. 19.12.2023.)
2022
Vol. 44, Br. 1      U papirnom (dos. 13.04.2022.) U elektronskom (dos. 17.03.2022.)
Vol. 44, Br. 2      U papirnom (dos. 30.06.2022.) U elektronskom (dos. 09.06.2022.)
Vol. 44, Br. 3      U papirnom (dos. 03.11.2022.) U elektronskom (dos. 21.09.2022.)
Vol. 44, Br. 4      U papirnom (dos. 25.01.2023.) U elektronskom (dos. 21.12.2022.)
2021
Vol. 43, Br. 1      U papirnom (dos. 09.04.2021.) U elektronskom (dos. 22.03.2021.)
Vol. 43, Br. 2      U papirnom (dos. 12.07.2021.) U elektronskom (dos. 16.06.2021.)
Vol. 43, Br. 3      U papirnom (dos. 15.10.2021.) U elektronskom (dos. 06.10.2021.)
Vol. 43, Br. 4      U papirnom (dos. 31.12.2021.) U elektronskom (dos. 08.12.2021.)
2020
Vol. 42, Br. 1      U papirnom (dos. 25.05.2020.) U elektronskom (dos. 19.03.2020.)
Vol. 42, Br. 2      U papirnom (dos. 13.07.2020.) U elektronskom (dos. 24.06.2020.)
Vol. 42, Br. 3      U papirnom (dos. 02.11.2020.) U elektronskom (dos. 25.09.2020.)
Vol. 42, Br. 4      U papirnom (dos. 05.02.2021.) U elektronskom (dos. 18.12.2020.)
2019
Vol. 41, Br. 1      U papirnom (dos. 23.04.2019.) U elektronskom (dos. 03.04.2019.)
Vol. 41, Br. 2      U papirnom (dos. 05.07.2019.) U elektronskom (dos. 21.06.2019.)
Vol. 41, Br. 3      U papirnom (dos. 01.11.2019.) U elektronskom (dos. 01.10.2019.)
Vol. 41, Br. 4      U papirnom (dos. 20.01.2020.) U elektronskom (dos. 24.12.2019.)
2018
Vol. 40, Br. 1      U papirnom (dos. 23.04.2018.) U elektronskom (dos. 02.04.2018.)
Vol. 40, Br. 2      U papirnom (dos. 10.07.2018.) U elektronskom (dos. 21.06.2018.)
Vol. 40, Br. 3      U papirnom (dos. 05.10.2018.) U elektronskom (dos. 18.09.2018.)
Vol. 40, Br. 4      U papirnom (dos. 18.01.2019.) U elektronskom (dos. 04.01.2019.)
2017
Vol. 39, Br. 1      U papirnom (dos. 04.05.2017.) U elektronskom (dos. 29.03.2017.)
Vol. 39, Br. 2      U papirnom (dos. 07.09.2017.) U elektronskom (dos. 27.06.2017.)
Vol. 39, Br. 3      U papirnom (dos. 24.11.2017.) U elektronskom (dos. 29.09.2017.)
Vol. 39, Br. 4      U papirnom (dos. 26.01.2018.) U elektronskom (dos. 18.12.2017.)
2016
Vol. 38, Br. 1      U papirnom (dos. 18.05.2016.) U elektronskom (dos. 04.04.2016.)
Vol. 38, Br. 2      U papirnom (dos. 05.09.2016.) U elektronskom (dos. 04.07.2016.)
Vol. 38, Br. 3      U papirnom (dos. 04.11.2016.) U elektronskom (dos. 05.10.2016.)
Vol. 38, Br. 4      U papirnom (dos. 24.01.2017.) U elektronskom (dos. 30.12.2016.)
2015
Vol. 37, Br. 1      U papirnom (dos. 09.02.2016.) U elektronskom (dos. 01.04.2015.)
Vol. 37, Br. 2      U papirnom (dos. 09.02.2016.) U elektronskom (dos. 30.06.2015.)
Vol. 37, Br. 3      U papirnom (dos. 09.02.2016.) U elektronskom (dos. 18.09.2015.)
Vol. 37, Br. 4      U papirnom (dos. 09.02.2016.) U elektronskom (dos. 12.01.2016.)
2014
Vol. 36, Br. 1      U papirnom (dos. 02.12.2014.) U elektronskom (dos. 31.03.2014.)
Vol. 36, Br. 2      U papirnom (dos. 02.12.2014.) U elektronskom (dos. 30.06.2014.)
Vol. 36, Br. 3      U papirnom (dos. 02.12.2014.) U elektronskom (dos. 17.10.2014.)
Vol. 36, Br. 4      U papirnom (dos. 14.01.2015.) U elektronskom (dos. 29.12.2014.)
2013
Vol. 35, Br. 1      U papirnom (dos. 05.02.2014.) U elektronskom (dos. 26.03.2013.)
Vol. 35, Br. 2      U papirnom (dos. 05.02.2014.) U elektronskom (dos. 25.06.2013.)
Vol. 35, Br. 3      U papirnom (dos. 05.02.2014.) U elektronskom (dos. 24.09.2013.)
Vol. 35, Br. 4      U papirnom (dos. 05.02.2014.) U elektronskom (dos. 30.12.2013.)
2012
Vol. 34, Br. 1      U papirnom (dos. 14.02.2013.) U elektronskom (dos. 29.03.2012.)
Vol. 34, Br. 2      U papirnom (dos. 14.02.2013.) U elektronskom (dos. 03.07.2012.)
Vol. 34, Br. 3      U papirnom (dos. 14.02.2013.) U elektronskom (dos. 25.09.2012.)
Vol. 34, Br. 4      U papirnom (dos. 14.02.2013.) U elektronskom (dos. 28.12.2012.)
2011
Vol. 33, Br. 1      U elektronskom
Vol. 33, Br. 2      U elektronskom
Vol. 33, Br. 3      U elektronskom
Vol. 33, Br. 4      U papirnom (dos. 14.02.2013.) U elektronskom (dos. 23.01.2012.)
2010
Vol. 32, Br. 1      U elektronskom
Vol. 32, Br. 2      U elektronskom
Vol. 32, Br. 3      U elektronskom
Vol. 32, Br. 4      U elektronskom
2009
Vol. 31, Br. 1-2      U elektronskom
Vol. 31, Br. 3-4      U elektronskom
2008
Vol. 30, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 30, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 29, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 29, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 28, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 28, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 26, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 26, Br. 3-4      U elektronskom
2004
Vol. 26, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 26, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 25, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 25, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 24, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 24, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2001
Vol. 23, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 23, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2000
Vol. 22, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 22, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Tribology in Industry
ISSN: 0354-8996
eISSN: 2217-7965
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.