-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2020
Vol. 72, Br. 1      U elektronskom (dos. 24.03.2020.)
Vol. 72, Br. 2      U elektronskom (dos. 01.07.2020.)
Vol. 72, Br. 3      U elektronskom (dos. 16.10.2020.)
2019
Vol. 71, Br. 1      U papirnom (dos. 24.09.2019.) U elektronskom (dos. 02.04.2019.)
Vol. 71, Br. 2      U papirnom (dos. 24.09.2019.) U elektronskom (dos. 04.06.2019.)
Vol. 71, Br. 3      U papirnom (dos. 31.01.2020.) U elektronskom (dos. 23.10.2019.)
Vol. 71, Br. 4      U papirnom (dos. 31.01.2020.) U elektronskom (dos. 18.12.2019.)
2018
Vol. 70, Br. 1      U papirnom (dos. 11.05.2018.) U elektronskom (dos. 13.03.2018.)
Vol. 70, Br. 2      U papirnom (dos. 17.09.2018.) U elektronskom (dos. 31.05.2018.)
Vol. 70, Br. 3      U papirnom (dos. 17.09.2018.) U elektronskom (dos. 20.08.2018.)
Vol. 70, Br. 4      U papirnom (dos. 22.01.2019.) U elektronskom (dos. 03.12.2018.)
2017
Vol. 69, Br. 1      U papirnom (dos. 15.05.2017.) U elektronskom (dos. 08.03.2017.)
Vol. 69, Br. 2      U papirnom (dos. 05.09.2017.) U elektronskom (dos. 24.05.2017.)
Vol. 69, Br. 3      U papirnom (dos. 05.09.2017.) U elektronskom (dos. 11.08.2017.)
Vol. 69, Br. 4      U papirnom (dos. 18.01.2018.) U elektronskom (dos. 18.10.2017.)
2016
Vol. 68, Br. 1      U papirnom (dos. 20.05.2016.) U elektronskom (dos. 24.03.2016.)
Vol. 68, Br. 2      U papirnom (dos. 14.06.2016.) U elektronskom (dos. 17.05.2016.)
Vol. 68, Br. 3      U papirnom (dos. 19.10.2016.) U elektronskom (dos. 02.09.2016.)
Vol. 68, Br. 4      U papirnom (dos. 09.02.2017.) U elektronskom (dos. 25.11.2016.)
2015
Vol. 67, Br. 1      U papirnom (dos. 17.06.2015.) U elektronskom (dos. 25.03.2015.)
Vol. 67, Br. 2      U papirnom (dos. 18.08.2015.) U elektronskom (dos. 19.06.2015.)
Vol. 67, Br. 3      U papirnom (dos. 25.01.2016.) U elektronskom (dos. 02.11.2015.)
Vol. 67, Br. 4      U papirnom (dos. 14.03.2016.) U elektronskom (dos. 18.12.2015.)
2014
Vol. 66, Br. 1      U papirnom (dos. 23.01.2014.) U elektronskom (dos. 20.12.2013.)
Vol. 66, Br. 2      U papirnom (dos. 14.11.2014.) U elektronskom (dos. 12.08.2014.)
Vol. 66, Br. 3      U papirnom (dos. 14.11.2014.) U elektronskom (dos. 14.10.2014.)
Vol. 66, Br. 4      U papirnom (dos. 14.11.2014.) U elektronskom (dos. 07.11.2014.)
2013
Vol. 65, Br. 1      U papirnom (dos. 27.11.2013.) U elektronskom (dos. 07.11.2012.)
Vol. 65, Br. 2      U papirnom (dos. 27.11.2013.) U elektronskom (dos. 26.03.2013.)
Vol. 65, Br. 3      U papirnom (dos. 27.11.2013.) U elektronskom (dos. 17.06.2013.)
Vol. 65, Br. 4      U papirnom (dos. 27.11.2013.) U elektronskom (dos. 24.09.2013.)
2012
Vol. 64, Br. 1      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom (dos. 04.04.2012.)
Vol. 64, Br. 2      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom (dos. 09.05.2012.)
Vol. 64, Br. 3      U papirnom (dos. 27.11.2013.) U elektronskom (dos. 18.07.2012.)
Vol. 64, Br. 4      U papirnom (dos. 27.11.2013.) U elektronskom (dos. 01.10.2012.)
2011
Vol. 63, Br. 1      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom
Vol. 63, Br. 2      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom
Vol. 63, Br. 3      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom
Vol. 63, Br. 4      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom
2010
Vol. 62, Br. 1      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom
Vol. 62, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 62, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 62, Br. 4      U papirnom (dos. 23.05.2012.) U elektronskom
2009
Vol. 61, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 61, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 61, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 61, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 60, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 60, Br. 2      U elektronskom
Vol. 60, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 60, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 59, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 58, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 57, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 56, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 55, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 54, Br. 1-2      U papirnom
Vol. 54, Br. 3-4      U papirnom
2001
Vol. 53, Br. 1-2      U papirnom
Vol. 53, Br. 3-4      U papirnom
2000
Vol. 52, Br. 1      U papirnom
Vol. 52, Br. 2      U papirnom
Vol. 52, Br. 3      U papirnom
Vol. 52, Br. 4      U papirnom


SlikaServisa

Archives of Biological Sciences
ISSN: 0354-4664
eISSN: 1821-4339
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.