Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2015
Vol. 42, Br. 1      U papirnom (dos. 16.05.2017.) U elektronskom (dos. 18.05.2017.)
Vol. 42, Br. 2      U papirnom (dos. 16.05.2017.) U elektronskom (dos. 18.05.2017.)
2014
Vol. 41, Br. 1      U papirnom (dos. 16.05.2017.) U elektronskom (dos. 17.05.2017.)
Vol. 41, Br. 2      U papirnom (dos. 18.06.2015.) U elektronskom (dos. 06.02.2017.)
2013
Vol. 40, Br. 1      U papirnom (dos. 26.03.2014.) U elektronskom (dos. 26.03.2014.)
Vol. 40, Br. 2      U papirnom (dos. 26.03.2014.) U elektronskom (dos. 26.03.2014.)
2012
Vol. 39, Br. 1      U papirnom (dos. 18.11.2013.) U elektronskom (dos. 05.09.2012.)
Vol. 39, Br. 2      U papirnom (dos. 16.05.2017.) U elektronskom (dos. 18.11.2013.)
2011
Vol. 38, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 38, Br. 2      U papirnom (dos. 11.01.2012.) U elektronskom (dos. 11.01.2012.)
2010
Vol. 37, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 37, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 36, Br. 1      U papirnom U elektronskom
2007-2008
Vol. 35, Br. 1      U papirnom
2006
Vol. 34, Br. 1      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 33, Br. 1      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 32, Br. 1      U papirnom
Vol. 32, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 31, Br. 1      U papirnom
2002
Vol. 30, Br. 1      U papirnom
Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.