Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2022
Br. 41      U papirnom (dos. 17.10.2022.) U elektronskom (dos. 17.10.2022.)
Br. 42      U papirnom (dos. 04.01.2023.) U elektronskom (dos. 04.01.2023.)
2021
Br. 39      U papirnom (dos. 08.10.2021.) U elektronskom (dos. 08.10.2021.)
Br. 40      U papirnom (dos. 04.01.2022.) U elektronskom (dos. 28.12.2021.)
2020
Br. 37      U papirnom (dos. 12.10.2020.) U elektronskom (dos. 12.10.2020.)
Br. 38      U papirnom (dos. 05.02.2021.) U elektronskom (dos. 05.02.2021.)
2019
Br. 35      U papirnom (dos. 08.11.2019.) U elektronskom (dos. 08.11.2019.)
Br. 36      U papirnom (dos. 22.01.2020.) U elektronskom (dos. 22.01.2020.)
2018
Br. 33      U papirnom (dos. 28.09.2018.) U elektronskom (dos. 28.09.2018.)
Br. 34      U papirnom (dos. 09.01.2019.) U elektronskom (dos. 09.01.2019.)
2017
Br. 31      U papirnom (dos. 18.10.2017.) U elektronskom (dos. 18.10.2017.)
Br. 32      U papirnom (dos. 10.01.2018.) U elektronskom (dos. 11.01.2018.)
2016
Br. 29      U papirnom (dos. 31.10.2016.) U elektronskom (dos. 31.10.2016.)
Br. 30      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 17.01.2017.)
2015
Br. 27      U papirnom (dos. 26.10.2015.) U elektronskom (dos. 15.07.2016.)
Br. 28      U papirnom (dos. 12.01.2016.) U elektronskom (dos. 12.01.2016.)
2014
Br. 24      U papirnom (dos. 30.04.2014.) U elektronskom (dos. 30.04.2014.)
Br. 25      U papirnom (dos. 20.10.2015.) U elektronskom (dos. 15.07.2016.)
Br. 26      U papirnom (dos. 30.12.2014.) U elektronskom (dos. 30.12.2014.)
2013
Br. 22      U papirnom (dos. 25.12.2013.) U elektronskom (dos. 25.12.2013.)
Br. 23      U papirnom (dos. 25.12.2013.) U elektronskom (dos. 25.12.2013.)
2012
Br. 21      U papirnom (dos. 25.12.2012.) U elektronskom (dos. 25.12.2012.)
2011
Br. 20      U papirnom (dos. 28.12.2011.) U elektronskom (dos. 28.12.2011.)
2010
Br. 19      U papirnom U elektronskom
2009
Br. 18      U papirnom U elektronskom
2008
Br. 17      U papirnom U elektronskom
2007
Br. 16      U papirnom U elektronskom
2006
Br. 15      U papirnom
2005
Br. 14      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
ISSN: 0352-6852
eISSN: 2334-9573
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Vidi novi naslovUputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.