Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 71, Br. 1      U papirnom (dos. 09.04.2024.) U elektronskom (dos. 26.03.2024.)
2023
Vol. 70, Br. 1      U papirnom (dos. 20.04.2023.) U elektronskom (dos. 31.03.2023.)
Vol. 70, Br. 2      U papirnom (dos. 28.06.2023.) U elektronskom (dos. 14.06.2023.)
Vol. 70, Br. 3      U papirnom (dos. 12.10.2023.) U elektronskom (dos. 29.09.2023.)
Vol. 70, Br. 4      U papirnom (dos. 11.01.2024.) U elektronskom (dos. 22.12.2023.)
2022
Vol. 69, Br. 1      U papirnom (dos. 06.04.2022.) U elektronskom (dos. 28.03.2022.)
Vol. 69, Br. 2      U papirnom (dos. 08.07.2022.) U elektronskom (dos. 30.06.2022.)
Vol. 69, Br. 3      U papirnom (dos. 19.10.2022.) U elektronskom (dos. 30.09.2022.)
Vol. 69, Br. 4      U papirnom (dos. 28.12.2022.) U elektronskom (dos. 21.12.2022.)
2021
Vol. 68, Br. 1      U papirnom (dos. 14.04.2021.) U elektronskom (dos. 22.03.2021.)
Vol. 68, Br. 2      U papirnom (dos. 09.08.2021.) U elektronskom (dos. 24.06.2021.)
Vol. 68, Br. 3      U papirnom (dos. 07.10.2021.) U elektronskom (dos. 23.09.2021.)
Vol. 68, Br. 4      U papirnom (dos. 29.12.2021.) U elektronskom (dos. 23.12.2021.)
2020
Vol. 67, Br. 1      U papirnom (dos. 29.09.2020.) U elektronskom (dos. 24.03.2020.)
Vol. 67, Br. 2      U papirnom (dos. 29.09.2020.) U elektronskom (dos. 23.06.2020.)
Vol. 67, Br. 3      U papirnom (dos. 29.09.2020.) U elektronskom (dos. 23.09.2020.)
Vol. 67, Br. 4      U elektronskom (dos. 25.12.2020.)
2019
Vol. 66, Br. 1      U papirnom (dos. 19.07.2019.) U elektronskom (dos. 22.03.2019.)
Vol. 66, Br. 2      U papirnom (dos. 19.07.2019.) U elektronskom (dos. 25.06.2019.)
Vol. 66, Br. 3      U papirnom (dos. 29.09.2020.) U elektronskom (dos. 30.09.2019.)
Vol. 66, Br. 4      U papirnom (dos. 29.09.2020.) U elektronskom (dos. 08.01.2020.)
2018
Vol. 65, Br. 1      U papirnom (dos. 22.05.2018.) U elektronskom (dos. 20.11.2018.)
Vol. 65, Br. 2      U papirnom (dos. 07.08.2018.) U elektronskom (dos. 20.11.2018.)
Vol. 65, Br. 3      U papirnom (dos. 26.11.2018.) U elektronskom (dos. 20.11.2018.)
Vol. 65, Br. 4      U papirnom (dos. 29.09.2020.) U elektronskom (dos. 27.12.2018.)
2017
Vol. 64, Br. 1      U papirnom (dos. 20.04.2017.) U elektronskom (dos. 19.04.2017.)
Vol. 64, Br. 2      U papirnom (dos. 14.07.2017.) U elektronskom (dos. 06.07.2017.)
Vol. 64, Br. 3      U papirnom (dos. 25.10.2017.) U elektronskom (dos. 28.09.2017.)
Vol. 64, Br. 4      U papirnom (dos. 25.01.2018.) U elektronskom (dos. 22.01.2018.)
2016
Vol. 63, Br. 1      U papirnom (dos. 13.04.2016.) U elektronskom (dos. 12.04.2016.)
Vol. 63, Br. 2      U papirnom (dos. 28.12.2016.) U elektronskom (dos. 01.07.2016.)
Vol. 63, Br. 3      U papirnom (dos. 28.12.2016.) U elektronskom (dos. 05.10.2016.)
Vol. 63, Br. 4      U papirnom (dos. 27.02.2017.) U elektronskom (dos. 09.02.2017.)
2015
Vol. 62, Br. 1      U papirnom (dos. 20.04.2015.) U elektronskom (dos. 01.04.2015.)
Vol. 62, Br. 2      U papirnom (dos. 02.07.2015.) U elektronskom (dos. 01.07.2015.)
Vol. 62, Br. 3      U papirnom (dos. 14.10.2015.) U elektronskom (dos. 05.10.2015.)
Vol. 62, Br. 4      U papirnom (dos. 17.02.2016.) U elektronskom (dos. 17.02.2016.)
2014
Vol. 61, Br. 1      U papirnom (dos. 20.01.2015.) U elektronskom (dos. 09.07.2014.)
Vol. 61, Br. 2      U papirnom (dos. 20.01.2015.) U elektronskom (dos. 09.07.2014.)
Vol. 61, Br. 3      U papirnom (dos. 20.01.2015.) U elektronskom (dos. 15.01.2015.)
Vol. 61, Br. 4      U papirnom (dos. 20.01.2015.) U elektronskom (dos. 15.01.2015.)
2013
Vol. 60, Br. 1      U papirnom (dos. 16.12.2013.) U elektronskom (dos. 25.03.2013.)
Vol. 60, Br. 2      U papirnom (dos. 11.07.2013.) U elektronskom (dos. 11.07.2013.)
Vol. 60, Br. 3      U papirnom (dos. 16.12.2013.) U elektronskom (dos. 18.11.2013.)
Vol. 60, Br. 4      U papirnom (dos. 20.01.2015.) U elektronskom (dos. 31.01.2014.)
2012
Vol. 59, Br. 1      U papirnom (dos. 07.06.2012.) U elektronskom (dos. 07.06.2012.)
Vol. 59, Br. 2      U papirnom (dos. 19.10.2012.) U elektronskom (dos. 25.07.2012.)
Vol. 59, Br. 3      U papirnom (dos. 18.11.2013.) U elektronskom (dos. 26.11.2012.)
Vol. 59, Br. 4      U papirnom (dos. 16.12.2013.) U elektronskom (dos. 28.01.2013.)
Br. spec 1      U papirnom (dos. 07.06.2012.) U elektronskom (dos. 07.06.2012.)
2011
Vol. 58, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 3      U papirnom (dos. 07.06.2012.) U elektronskom (dos. 19.10.2011.)
Vol. 58, Br. 4      U papirnom (dos. 07.06.2012.) U elektronskom (dos. 29.12.2011.)
Br. spec 2      U elektronskom (dos. 30.12.2011.)
2010
Vol. 57, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 2      U papirnom (dos. 16.12.2013.) U elektronskom
Vol. 57, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 56, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 4      U papirnom U elektronskom
Br. jubil broj      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 55, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 54, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 54, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 54, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 54, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 53, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 53, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 53, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 53, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 52, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 52, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 52, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 52, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 51, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 51, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 50, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. 4      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 49, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 49, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
2001
Vol. 48, Br. 1-4      U papirnom U elektronskom
2000
Vol. 47, Br. 1-2     
Vol. 47, Br. 3-4      U papirnom
1999
Vol. 46, Br. 1-2     
Vol. 46, Br. 3-4     
1998
Vol. 45, Br. 1-2     
Vol. 45, Br. 3-4     
1997
Vol. 44, Br. 1-2     
Vol. 44, Br. 3-4     
1996
Vol. 43, Br. 1     
Vol. 43, Br. 2     
Vol. 43, Br. 3     
Vol. 43, Br. 4     
1995
Vol. 42, Br. 1     
Vol. 42, Br. 2     
Vol. 42, Br. 3     
Vol. 42, Br. 4     
1994
Vol. 41, Br. 1-2     
Vol. 41, Br. 10-12     
Vol. 41, Br. 3-4     
Vol. 41, Br. 5-6     
Vol. 41, Br. 7-9     
1993
Vol. 40, Br. 1-2     
Vol. 40, Br. 10-12     
Vol. 40, Br. 3-4     
Vol. 40, Br. 5-6     
Vol. 40, Br. 7-9     
1992
Vol. 39, Br. 1-2     
Vol. 39, Br. 11-12     
Vol. 39, Br. 3-4     
Vol. 39, Br. 5-6     
Vol. 39, Br. 7-8     
Vol. 39, Br. 9-10     
1991
Vol. 38, Br. 1-2     
Vol. 38, Br. 10     
Vol. 38, Br. 11-12     
Vol. 38, Br. 3     
Vol. 38, Br. 4     
Vol. 38, Br. 5     
Vol. 38, Br. 6-8     
Vol. 38, Br. 9     


SlikaServisa

Ekonomika poljoprivrede
ISSN: 0352-3462
eISSN: 2334-8453
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.