Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2023
Vol. 41, Br. 1      U papirnom (dos. 03.03.2023.) U elektronskom (dos. 01.02.2023.)
Vol. 41, Br. 2      U papirnom (dos. 20.07.2023.) U elektronskom (dos. 20.07.2023.)
2022
Vol. 40, Br. 1      U papirnom (dos. 03.02.2022.) U elektronskom (dos. 02.02.2022.)
Vol. 40, Br. 2      U papirnom (dos. 05.09.2022.) U elektronskom (dos. 01.08.2022.)
2021
Vol. 39, Br. 1      U papirnom (dos. 03.02.2021.) U elektronskom (dos. 01.02.2021.)
Vol. 39, Br. 2      U papirnom (dos. 01.09.2021.) U elektronskom (dos. 03.08.2021.)
2020
Vol. 38, Br. 1      U papirnom (dos. 23.01.2020.) U elektronskom (dos. 10.02.2020.)
Vol. 38, Br. 2      U papirnom (dos. 03.08.2020.) U elektronskom (dos. 03.08.2020.)
2019
Vol. 37, Br. 1      U papirnom (dos. 12.02.2019.) U elektronskom (dos. 01.02.2019.)
Vol. 37, Br. 2      U papirnom (dos. 23.01.2020.) U elektronskom (dos. 01.08.2019.)
2018
Vol. 36, Br. 1      U papirnom (dos. 05.02.2018.) U elektronskom (dos. 01.02.2018.)
Vol. 36, Br. 2      U papirnom (dos. 12.02.2019.) U elektronskom (dos. 01.08.2018.)
2017
Vol. 35, Br. 1      U papirnom (dos. 27.11.2017.) U elektronskom (dos. 20.01.2017.)
Vol. 35, Br. 2      U papirnom (dos. 27.11.2017.) U elektronskom (dos. 01.08.2017.)
2016
Vol. 34, Br. 1      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 14.01.2016.)
Vol. 34, Br. 2      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 01.08.2016.)
2015
Vol. 33, Br. 1      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 29.01.2015.)
Vol. 33, Br. 2      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 28.09.2015.)
2014
Vol. 32, Br. 1      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 24.01.2014.)
Vol. 32, Br. 2      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 22.12.2014.)
2013
Vol. 31, Br. 1      U papirnom (dos. 12.11.2014.) U elektronskom (dos. 30.07.2013.)
Vol. 31, Br. 2      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 14.01.2014.)
2012
Vol. 30, Br. 1      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom (dos. 21.06.2012.)
Vol. 30, Br. 2      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom (dos. 08.11.2012.)
Vol. 30, Br. 3      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 23.01.2013.)
2011
Vol. 29, Br. 1      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom
Vol. 29, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 29, Br. 3      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom (dos. 03.02.2012.)
2010
Vol. 28, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 28, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 28, Br. 3      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom
2009
Vol. 27, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 27, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 26, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 26, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 25, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 25, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 24, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 24, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 23, Br. 1      U papirnom
Vol. 23, Br. 2      U papirnom
2004
Vol. 22, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 22, Br. 2      U papirnom U elektronskom
2003
Vol. 21, Br. 1      U papirnom
Vol. 21, Br. 2      U papirnom
2002
Vol. 20, Br. 1      U papirnom
Vol. 20, Br. 2      U papirnom
2001
Vol. 19, Br. 1      U papirnom
Vol. 19, Br. 2      U papirnom
2000
Vol. 18, Br. 1     
Vol. 18, Br. 2     
1999
Vol. 17, Br. 1-2     
1998
Vol. 16, Br. 1     
Vol. 16, Br. 2     
1997
Vol. 15, Br. 1     
Vol. 15, Br. 2     
1996
Vol. 14, Br. 1     
Vol. 14, Br. 2     
1995
Vol. 13, Br. 1     
Vol. 13, Br. 2     
1994
Vol. 12, Br. 1     
Vol. 12, Br. 2     
1993
Vol. 11, Br. 1-2     
1992
Vol. 10, Br. 1-2     
1991
Vol. 9, Br. 1-2     


SlikaServisa

Istorija 20. veka
ISSN: 0352-3160
eISSN: 2560-3647
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.