Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2023
Vol. 55, Br. 179      U papirnom (dos. 14.11.2023.) U elektronskom (dos. 17.11.2023.)
Vol. 55, Br. 180      U papirnom (dos. 04.03.2024.) U elektronskom (dos. 26.02.2024.)
Vol. 55, Br. 181      U papirnom (dos. 27.03.2024.) U elektronskom (dos. 22.03.2024.)
2022
Vol. 54, Br. 176      U papirnom (dos. 25.01.2023.) U elektronskom (dos. 26.12.2022.)
Vol. 54, Br. 177      U papirnom (dos. 25.01.2023.) U elektronskom (dos. 17.02.2022.)
Vol. 54, Br. 178      U papirnom (dos. 31.03.2023.) U elektronskom (dos. 28.03.2023.)
2021
Vol. 53, Br. 173      U papirnom (dos. 23.11.2021.) U elektronskom (dos. 23.11.2021.)
Vol. 53, Br. 174      U papirnom (dos. 17.03.2022.) U elektronskom (dos. 27.01.2022.)
Vol. 53, Br. 175      U papirnom (dos. 08.04.2022.) U elektronskom (dos. 31.03.2022.)
2020
Vol. 52, Br. 170      U papirnom (dos. 10.11.2020.) U elektronskom (dos. 15.01.2021.)
Vol. 52, Br. 171      U papirnom (dos. 05.02.2021.) U elektronskom (dos. 15.01.2021.)
Vol. 52, Br. 172      U papirnom (dos. 22.03.2021.) U elektronskom (dos. 23.03.2021.)
2019
Vol. 51, Br. 167      U papirnom (dos. 06.09.2019.) U elektronskom (dos. 23.07.2019.)
Vol. 51, Br. 168      U papirnom (dos. 29.01.2020.) U elektronskom (dos. 16.01.2020.)
Vol. 51, Br. 169      U papirnom (dos. 19.03.2020.) U elektronskom (dos. 28.02.2020.)
2018
Vol. 50, Br. 164      U papirnom (dos. 22.02.2019.) U elektronskom (dos. 13.02.2019.)
Vol. 50, Br. 165      U papirnom (dos. 22.02.2019.) U elektronskom (dos. 13.02.2019.)
Vol. 50, Br. 166      U papirnom (dos. 21.03.2019.) U elektronskom (dos. 08.03.2019.)
2017
Vol. 49, Br. 161      U papirnom (dos. 06.12.2017.) U elektronskom (dos. 05.12.2017.)
Vol. 49, Br. 162      U papirnom (dos. 19.03.2018.) U elektronskom (dos. 14.03.2018.)
Vol. 49, Br. 163      U papirnom (dos. 15.05.2018.) U elektronskom (dos. 30.03.2018.)
2016
Vol. 48, Br. 158      U papirnom (dos. 13.02.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
Vol. 48, Br. 159      U papirnom (dos. 05.05.2017.) U elektronskom (dos. 05.05.2017.)
Vol. 48, Br. 160      U papirnom (dos. 23.06.2017.) U elektronskom (dos. 31.05.2017.)
2015
Vol. 47, Br. 155      U papirnom (dos. 20.12.2016.) U elektronskom (dos. 17.12.2015.)
Vol. 47, Br. 156      U papirnom (dos. 20.12.2016.) U elektronskom (dos. 05.04.2016.)
Vol. 47, Br. 157      U papirnom (dos. 20.12.2016.) U elektronskom (dos. 22.12.2016.)
2014
Vol. 46, Br. 152      U papirnom (dos. 21.11.2014.) U elektronskom (dos. 30.10.2014.)
Vol. 46, Br. 153      U papirnom (dos. 20.07.2015.) U elektronskom (dos. 17.07.2015.)
Vol. 46, Br. 154      U papirnom (dos. 20.07.2015.) U elektronskom (dos. 17.07.2015.)
2013
Vol. 45, Br. 149      U papirnom (dos. 07.10.2013.) U elektronskom (dos. 08.10.2013.)
Vol. 45, Br. 150      U papirnom (dos. 23.12.2013.) U elektronskom (dos. 28.11.2013.)
Vol. 45, Br. 151      U papirnom (dos. 09.04.2014.) U elektronskom (dos. 26.03.2014.)
2012
Vol. 44, Br. 146      U papirnom (dos. 18.11.2013.) U elektronskom (dos. 06.07.2012.)
Vol. 44, Br. 147      U papirnom (dos. 18.11.2013.) U elektronskom (dos. 14.11.2012.)
Vol. 44, Br. 148      U papirnom (dos. 07.10.2013.) U elektronskom (dos. 08.10.2013.)
2011
Vol. 43, Br. 143-144      U papirnom U elektronskom
Vol. 43, Br. 145      U papirnom (dos. 24.02.2017.) U elektronskom (dos. 03.02.2012.)
2010
Vol. 42, Br. 140-141      U papirnom U elektronskom
Vol. 42, Br. 142      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 41, Br. 137-138      U papirnom U elektronskom
Vol. 41, Br. 139      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 40, Br. 134-135      U papirnom U elektronskom
Vol. 40, Br. 136      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 39, Br. 131-132      U papirnom U elektronskom
Vol. 39, Br. 133      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 38, Br. 128-129      U papirnom U elektronskom
Vol. 38, Br. 130      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 37, Br. 125-126      U papirnom U elektronskom
Vol. 37, Br. 127      U papirnom
2004
Vol. 36, Br. 122-123      U papirnom U elektronskom
Vol. 36, Br. 124      U papirnom U elektronskom
2003
Br. 119      U papirnom
Vol. 35, Br. 120-121      U papirnom
2002
Br. 116-7      U papirnom
Br. 118      U papirnom
2001
Vol. 33, Br. 113-115      U papirnom U elektronskom
2000
Vol. 32, Br. 110      U papirnom U elektronskom
Vol. 32, Br. 111-112      U papirnom U elektronskom
1999
Vol. 31, Br. 107-108      U papirnom U elektronskom
1998
Vol. 30, Br. 104      U papirnom
Vol. 30, Br. 105      U papirnom U elektronskom
Vol. 30, Br. 106      U papirnom
1997
Vol. 29, Br. 101      U papirnom U elektronskom
Vol. 29, Br. 102      U papirnom U elektronskom
Vol. 29, Br. 103      U papirnom
1996
Vol. 28, Br. 100      U papirnom U elektronskom
Vol. 28, Br. 98      U papirnom U elektronskom
Vol. 28, Br. 99      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Književna istorija
ISSN: 0350-6428

Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.