Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2019
Vol. 73, Br. 1      U papirnom (dos. 12.06.2019.) U elektronskom (dos. 21.05.2019.)
2018
Vol. 72, Br. 1      U papirnom (dos. 21.06.2018.) U elektronskom (dos. 28.05.2018.)
Vol. 72, Br. 2      U papirnom (dos. 31.12.2018.) U elektronskom (dos. 19.11.2018.)
2017
Vol. 71, Br. 1      U papirnom (dos. 20.12.2017.) U elektronskom (dos. 29.05.2017.)
Vol. 71, Br. 2      U papirnom (dos. 20.12.2017.) U elektronskom (dos. 15.12.2017.)
2016
Vol. 70, Br. 1-2      U papirnom (dos. 06.12.2016.) U elektronskom (dos. 06.12.2016.)
Vol. 70, Br. 3-4      U papirnom (dos. 14.12.2016.) U elektronskom (dos. 14.12.2016.)
Vol. 70, Br. 5-6      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 04.01.2017.)
2015
Vol. 69, Br. 1-2      U papirnom (dos. 23.06.2015.) U elektronskom (dos. 04.05.2015.)
Vol. 69, Br. 3-4      U papirnom (dos. 31.12.2015.) U elektronskom (dos. 23.12.2015.)
Vol. 69, Br. 5-6      U papirnom (dos. 05.07.2016.) U elektronskom (dos. 27.06.2016.)
2014
Vol. 68, Br. 1-2      U papirnom (dos. 30.06.2014.) U elektronskom (dos. 15.05.2014.)
Vol. 68, Br. 3-4      U papirnom (dos. 24.09.2014.) U elektronskom (dos. 11.09.2014.)
Vol. 68, Br. 5-6      U papirnom (dos. 20.02.2017.) U elektronskom (dos. 05.01.2015.)
2013
Vol. 67, Br. 1-2      U papirnom (dos. 24.05.2013.) U elektronskom (dos. 24.05.2013.)
Vol. 67, Br. 3-4      U papirnom (dos. 22.07.2013.) U elektronskom (dos. 15.07.2013.)
Vol. 67, Br. 5-6      U papirnom (dos. 25.12.2013.) U elektronskom (dos. 24.12.2013.)
2012
Vol. 66, Br. 1-2      U papirnom (dos. 16.07.2012.) U elektronskom (dos. 24.08.2012.)
Vol. 66, Br. 3-4      U papirnom (dos. 19.11.2012.) U elektronskom (dos. 29.11.2012.)
Vol. 66, Br. 5-6      U papirnom (dos. 01.02.2013.) U elektronskom (dos. 13.02.2013.)
2011
Vol. 65, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 65, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 65, Br. 5-6      U papirnom (dos. 05.03.2012.) U elektronskom (dos. 08.03.2012.)
2010
Vol. 64, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 64, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 64, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 63, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 63, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 63, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 62, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 62, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 62, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 61, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 61, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 61, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 60, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 60, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 60, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 59, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. supl.1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 59, Br. supl.5-6      U papirnom U elektronskom
2004
Vol. 58, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. 5-6      U papirnom
Vol. 58, Br. supl.1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 58, Br. supl.3-4      U elektronskom
2003
Vol. 57, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 7-8      U papirnom U elektronskom
2002
Vol. 56, Br. 1-2      U elektronskom
Vol. 56, Br. 3-4      U elektronskom
Vol. 56, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2001
Vol. 55, Br. 1-2     
2000
Vol. 54, Br. 5-6     


SlikaServisa

ISSN: 0350-2457

Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.