Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2023
Br. 34      U papirnom (dos. 22.12.2023.) U elektronskom (dos. 18.12.2023.)
2022
Br. 33      U papirnom (dos. 26.12.2022.) U elektronskom (dos. 21.12.2022.)
2021
Br. 32      U papirnom (dos. 26.12.2022.) U elektronskom (dos. 15.12.2021.)
2020
Br. 31      U papirnom (dos. 02.02.2021.) U elektronskom (dos. 01.12.2020.)
2019
Br. 30      U papirnom (dos. 11.02.2020.) U elektronskom (dos. 27.12.2019.)
2018
Br. 29      U papirnom (dos. 01.03.2019.) U elektronskom (dos. 26.12.2018.)
2017
Br. 28      U papirnom (dos. 14.02.2018.) U elektronskom (dos. 18.12.2017.)
2016
Br. 27      U papirnom (dos. 10.02.2017.) U elektronskom (dos. 21.02.2017.)
2015
Br. 26      U papirnom (dos. 17.02.2016.) U elektronskom (dos. 10.02.2016.)
2014
Br. 25      U papirnom (dos. 24.12.2014.) U elektronskom (dos. 25.12.2014.)
2013
Br. 24      U papirnom (dos. 29.09.2014.) U elektronskom (dos. 26.09.2014.)
2012
Br. 23      U papirnom (dos. 30.01.2013.) U elektronskom (dos. 28.01.2013.)
2011
Br. 22      U papirnom (dos. 20.01.2012.) U elektronskom (dos. 09.01.2012.)
2010
Br. 21      U papirnom (dos. 30.01.2013.) U elektronskom
2009
Br. 20      U papirnom U elektronskom
2008
Br. 19      U papirnom U elektronskom
2007
Br. 18      U papirnom U elektronskom
2006
Br. 17      U papirnom U elektronskom
2005
Br. 16      U papirnom U elektronskom
2004
Br. 15      U papirnom U elektronskom


SlikaServisa

Istraživanja - Journal of Historical Researches, Novi Sad
ISSN: 0350-2112
eISSN: 2406-1131
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.