Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa. Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

****NOVO****
Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2024
Vol. 70, Br. 1      U elektronskom (dos. 16.04.2024.)
2023
Vol. 69, Br. 1      U papirnom (dos. 18.09.2023.) U elektronskom (dos. 21.04.2023.)
Vol. 69, Br. 2      U papirnom (dos. 18.09.2023.) U elektronskom (dos. 04.07.2023.)
Vol. 69, Br. 3      U elektronskom (dos. 12.10.2023.)
Vol. 69, Br. 4      U elektronskom (dos. 29.12.2023.)
2022
Vol. 68, Br. 1      U papirnom (dos. 18.07.2022.) U elektronskom (dos. 06.04.2022.)
Vol. 68, Br. 2      U papirnom (dos. 29.12.2022.) U elektronskom (dos. 05.07.2022.)
Vol. 68, Br. 3      U papirnom (dos. 29.12.2022.) U elektronskom (dos. 18.10.2022.)
Vol. 68, Br. 4      U papirnom (dos. 18.09.2023.) U elektronskom (dos. 27.12.2022.)
2021
Vol. 67, Br. 1      U papirnom (dos. 17.05.2021.) U elektronskom (dos. 06.04.2021.)
Vol. 67, Br. 2      U papirnom (dos. 30.11.2021.) U elektronskom (dos. 14.07.2021.)
Vol. 67, Br. 3      U papirnom (dos. 30.11.2021.) U elektronskom (dos. 02.11.2021.)
Vol. 67, Br. 4      U papirnom (dos. 11.04.2022.) U elektronskom (dos. 28.12.2021.)
2020
Vol. 66, Br. 1      U papirnom (dos. 23.06.2020.) U elektronskom (dos. 21.04.2020.)
Vol. 66, Br. 2      U papirnom (dos. 22.09.2020.) U elektronskom (dos. 10.08.2020.)
Vol. 66, Br. 3      U papirnom (dos. 16.11.2020.) U elektronskom (dos. 30.10.2020.)
Vol. 66, Br. 4      U papirnom (dos. 15.01.2021.) U elektronskom (dos. 09.12.2020.)
2019
Vol. 65, Br. 1      U papirnom (dos. 16.05.2019.) U elektronskom (dos. 11.04.2019.)
Vol. 65, Br. 2      U papirnom (dos. 12.07.2019.) U elektronskom (dos. 01.07.2019.)
Vol. 65, Br. 3      U papirnom (dos. 19.11.2019.) U elektronskom (dos. 28.10.2019.)
Vol. 65, Br. 4      U papirnom (dos. 19.02.2020.) U elektronskom (dos. 26.12.2019.)
2018
Vol. 64, Br. 1      U papirnom (dos. 24.04.2018.) U elektronskom (dos. 05.04.2018.)
Vol. 64, Br. 2      U papirnom (dos. 14.08.2018.) U elektronskom (dos. 10.07.2018.)
Vol. 64, Br. 3      U papirnom (dos. 05.11.2018.) U elektronskom (dos. 18.10.2018.)
Vol. 64, Br. 4      U papirnom (dos. 31.01.2019.) U elektronskom (dos. 27.12.2018.)
2017
Vol. 63, Br. 1      U papirnom (dos. 28.04.2017.) U elektronskom (dos. 10.04.2017.)
Vol. 63, Br. 2      U papirnom (dos. 20.07.2017.) U elektronskom (dos. 10.07.2017.)
Vol. 63, Br. 3      U papirnom (dos. 06.11.2017.) U elektronskom (dos. 09.10.2017.)
Vol. 63, Br. 4      U papirnom (dos. 06.01.2018.) U elektronskom (dos. 11.01.2018.)
2016
Vol. 62, Br. 1      U papirnom (dos. 20.04.2016.) U elektronskom (dos. 08.04.2016.)
Vol. 62, Br. 2      U papirnom (dos. 05.07.2016.) U elektronskom (dos. 29.06.2016.)
Vol. 62, Br. 3      U papirnom (dos. 22.11.2016.) U elektronskom (dos. 07.10.2016.)
Vol. 62, Br. 4      U papirnom (dos. 11.01.2017.) U elektronskom (dos. 29.12.2016.)
2015
Vol. 61, Br. 1      U papirnom (dos. 08.04.2015.) U elektronskom (dos. 23.03.2015.)
Vol. 61, Br. 2      U papirnom (dos. 03.08.2015.) U elektronskom (dos. 29.06.2015.)
Vol. 61, Br. 3      U papirnom (dos. 26.11.2015.) U elektronskom (dos. 29.09.2015.)
Vol. 61, Br. 4      U papirnom (dos. 18.01.2016.) U elektronskom (dos. 24.12.2015.)
2014
Vol. 60, Br. 1      U papirnom (dos. 09.04.2014.) U elektronskom (dos. 24.03.2014.)
Vol. 60, Br. 2      U papirnom (dos. 03.07.2014.) U elektronskom (dos. 16.06.2014.)
Vol. 60, Br. 3      U papirnom (dos. 08.10.2014.) U elektronskom (dos. 15.09.2014.)
Vol. 60, Br. 4      U papirnom (dos. 06.02.2015.) U elektronskom (dos. 26.12.2014.)
2013
Vol. 59, Br. 1      U papirnom (dos. 07.03.2013.) U elektronskom (dos. 12.02.2013.)
Vol. 59, Br. 2      U papirnom (dos. 21.06.2013.) U elektronskom (dos. 06.06.2013.)
Vol. 59, Br. 3      U papirnom (dos. 31.10.2013.) U elektronskom (dos. 15.10.2013.)
Vol. 59, Br. 4      U papirnom (dos. 27.02.2014.) U elektronskom (dos. 31.12.2013.)
2012
Vol. 58, Br. 1      U papirnom (dos. 12.04.2012.) U elektronskom (dos. 11.04.2012.)
Vol. 58, Br. 2      U papirnom (dos. 06.07.2012.) U elektronskom (dos. 21.06.2012.)
Vol. 58, Br. 3      U papirnom (dos. 01.10.2012.) U elektronskom (dos. 05.09.2012.)
Vol. 58, Br. 4      U papirnom (dos. 21.01.2013.) U elektronskom (dos. 11.12.2012.)
2011
Vol. 57, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 57, Br. 4      U papirnom (dos. 30.03.2012.) U elektronskom (dos. 09.01.2012.)
2010
Vol. 56, Br. 1      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 2      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 3      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 4      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. spec. br.      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 55, Br. 1-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 3-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 5      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 6      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 54, Br. 1-2      U papirnom
Vol. 54, Br. 3-4      U papirnom
Vol. 54, Br. 5-6      U papirnom U elektronskom
2007
Vol. 53, Br. 1-2     
Vol. 53, Br. 3-4     
Vol. 53, Br. 5-6      U papirnom
2006
Vol. 52, Br. 1-2      U papirnom
Vol. 52, Br. 3-4      U papirnom
Vol. 52, Br. 5-6      U papirnom
2005
Vol. 51, Br. 1-2      U papirnom
Vol. 51, Br. 3      U papirnom
Vol. 51, Br. 4      U papirnom
Vol. 51, Br. 5-6      U papirnom
2004
Vol. 50, Br. 1-2      U papirnom
Vol. 50, Br. 3      U papirnom
Vol. 50, Br. 4-5      U papirnom
Vol. 50, Br. 6      U papirnom
2003
Vol. 49, Br. 1-2     
Vol. 49, Br. 3-4      U papirnom
Vol. 49, Br. 5-6      U papirnom
2002
Vol. 48, Br. 1-3     
Vol. 48, Br. 4-5      U papirnom
Vol. 48, Br. 6      U papirnom
2001
Vol. 47, Br. 1-3      U elektronskom
Vol. 47, Br. 4-6      U papirnom
2000
Vol. 46, Br. 1-6      U elektronskom
1998
Vol. 44, Br. 1-3     
Vol. 44, Br. 4-6     
1997
Vol. 43, Br. 1-3     
Vol. 43, Br. 4-6     
1996
Vol. 42, Br. 1-3     
Vol. 42, Br. 4-6     
1995
Vol. 41, Br. 1-2     
Vol. 41, Br. 3-4     
Vol. 41, Br. 5-6     
1994
Vol. 40, Br. 1-2     
Vol. 40, Br. 3-4     
Vol. 40, Br. 5     
Vol. 40, Br. 6     
1993
Vol. 39, Br. 1-2     
Vol. 39, Br. 3-4     
Vol. 39, Br. 5-6     
1992
Vol. 38, Br. 1-2     
Vol. 38, Br. 3-4     
Vol. 38, Br. 5-6     
1991
Vol. 37, Br. 1     
Vol. 37, Br. 2     
Vol. 37, Br. 3-4     
Vol. 37, Br. 5     
Vol. 37, Br. 6     


SlikaServisa

Ekonomika
ISSN: 0350-137x
eISSN: 2334-9190
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF-u. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.