-

Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2019
Vol. 64, Br. 220      U elektronskom (dos. 09.07.2019.)
Vol. 64, Br. 221      U papirnom (dos. 05.02.2020.) U elektronskom (dos. 02.12.2019.)
Vol. 64, Br. 222      U papirnom (dos. 15.06.2020.) U elektronskom (dos. 13.03.2020.)
Vol. 64, Br. 223      U elektronskom (dos. 25.05.2020.)
2018
Vol. 63, Br. 216      U papirnom (dos. 08.06.2018.) U elektronskom (dos. 27.04.2018.)
Vol. 63, Br. 217      U papirnom (dos. 15.11.2018.) U elektronskom (dos. 18.07.2018.)
Vol. 63, Br. 218      U papirnom (dos. 15.11.2018.) U elektronskom (dos. 19.10.2018.)
Vol. 63, Br. 219      U papirnom (dos. 13.03.2019.) U elektronskom (dos. 13.03.2019.)
2017
Vol. 62, Br. 212      U papirnom (dos. 28.04.2017.) U elektronskom (dos. 04.05.2017.)
Vol. 62, Br. 213      U papirnom (dos. 11.09.2017.) U elektronskom (dos. 18.07.2017.)
Vol. 62, Br. 214      U papirnom (dos. 05.12.2017.) U elektronskom (dos. 22.11.2017.)
Vol. 62, Br. 215      U papirnom (dos. 06.03.2018.) U elektronskom (dos. 19.02.2018.)
2016
Vol. 61, Br. 208      U papirnom (dos. 26.04.2016.) U elektronskom (dos. 15.04.2016.)
Vol. 61, Br. 209      U papirnom (dos. 22.07.2016.) U elektronskom (dos. 30.06.2016.)
Vol. 61, Br. 210      U papirnom (dos. 20.12.2016.) U elektronskom (dos. 02.11.2016.)
Vol. 61, Br. 211      U papirnom (dos. 14.02.2017.) U elektronskom (dos. 03.02.2017.)
2015
Vol. 60, Br. 204      U papirnom (dos. 28.05.2015.) U elektronskom (dos. 18.05.2015.)
Vol. 60, Br. 205      U papirnom (dos. 23.09.2015.) U elektronskom (dos. 14.07.2015.)
Vol. 60, Br. 206      U papirnom (dos. 12.11.2015.) U elektronskom (dos. 05.10.2015.)
Vol. 60, Br. 207      U papirnom (dos. 11.02.2016.) U elektronskom (dos. 21.01.2016.)
2014
Vol. 59, Br. 200      U papirnom (dos. 07.07.2014.) U elektronskom (dos. 10.06.2014.)
Vol. 59, Br. 201      U papirnom (dos. 06.11.2014.) U elektronskom (dos. 03.10.2014.)
Vol. 59, Br. 202      U papirnom (dos. 10.02.2015.) U elektronskom (dos. 17.12.2014.)
Vol. 59, Br. 203      U papirnom (dos. 23.03.2015.) U elektronskom (dos. 05.03.2015.)
2013
Vol. 58, Br. 196      U papirnom (dos. 24.06.2013.) U elektronskom (dos. 17.05.2013.)
Vol. 58, Br. 197      U papirnom (dos. 06.08.2013.) U elektronskom (dos. 26.07.2013.)
Vol. 58, Br. 198      U papirnom (dos. 03.12.2013.) U elektronskom (dos. 21.11.2013.)
Vol. 58, Br. 199      U papirnom (dos. 25.03.2014.) U elektronskom (dos. 14.02.2014.)
2012
Vol. 57, Br. 192      U papirnom (dos. 16.03.2012.) U elektronskom (dos. 05.03.2012.)
Vol. 57, Br. 193      U papirnom (dos. 12.07.2012.) U elektronskom (dos. 02.07.2012.)
Vol. 57, Br. 194      U papirnom (dos. 25.01.2013.) U elektronskom (dos. 28.12.2012.)
Vol. 57, Br. 195      U papirnom (dos. 09.04.2013.) U elektronskom (dos. 26.03.2013.)
2011
Vol. 56, Br. 188      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 189      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 190      U papirnom U elektronskom
Vol. 56, Br. 191      U papirnom U elektronskom
2010
Vol. 55, Br. 184      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 185      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 186      U papirnom U elektronskom
Vol. 55, Br. 187      U papirnom U elektronskom
2009
Vol. 54, Br. 180      U papirnom U elektronskom
Vol. 54, Br. 181      U papirnom U elektronskom
Vol. 54, Br. 182      U papirnom U elektronskom
Vol. 54, Br. 183      U papirnom U elektronskom
2008
Vol. 53, Br. 176      U papirnom U elektronskom
Vol. 53, Br. 177      U papirnom U elektronskom
Vol. 53, Br. 178-179      U elektronskom
2007
Vol. 52, Br. 172      U papirnom U elektronskom
Vol. 52, Br. 173      U papirnom U elektronskom
Vol. 52, Br. 174-175      U papirnom U elektronskom
2006
Vol. 51, Br. 168      U papirnom U elektronskom
Vol. 51, Br. 169      U papirnom U elektronskom
Vol. 51, Br. 170      U papirnom
Vol. 52, Br. 171      U papirnom U elektronskom
2005
Vol. 50, Br. 164      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. 165      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. 166      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. 167      U papirnom U elektronskom
Vol. 50, Br. tem.br.      U papirnom
Vol. 50, Br. tem.br.2      U papirnom
2004
Vol. 49, Br. 160      U papirnom U elektronskom
Vol. 49, Br. 161      U papirnom U elektronskom
Vol. 49, Br. 162      U papirnom U elektronskom
Vol. 49, Br. 163      U papirnom U elektronskom
2003
Br. 156      U papirnom U elektronskom
Br. 157      U papirnom U elektronskom
Br. 158      U papirnom U elektronskom
Br. 159      U papirnom U elektronskom
2002
Br. 155      U papirnom
Vol. 46, Br. t.apr      U papirnom U elektronskom
Vol. 46, Br. t.okt      U papirnom U elektronskom
2001
Vol. 45, Br. 149-0      U elektronskom
Vol. 45, Br. 151-2      U papirnom U elektronskom
Vol. 44, Br. 153-4      U papirnom U elektronskom
Vol. 45, Br. t.jul     
Vol. 45, Br. t.okt      U papirnom U elektronskom
2000
Vol. 44, Br. 144     
Vol. 44, Br. 145      U papirnom
Vol. 44, Br. 146     
Vol. 44, Br. 147-8      U papirnom
1999
Vol. 43, Br. 140     
Vol. 43, Br. 141     
Vol. 43, Br. 142     
Vol. 43, Br. 143     
1998
Vol. 42, Br. 136     
Vol. 42, Br. 137     
Vol. 42, Br. 138     
Vol. 42, Br. 139     
1997
Vol. 41, Br. 131     
Vol. 41, Br. 132     
Vol. 41, Br. 134     
Vol. 41, Br. 135     
Vol. 41, Br. van.br.     
1996
Vol. 40, Br. 127     
Vol. 40, Br. 128     
Vol. 40, Br. 129     
Vol. 40, Br. 130     
Vol. 40, Br. 133     
1995
Vol. 39, Br. 123     
Vol. 39, Br. 124     
Vol. 39, Br. 125     
Vol. 39, Br. 126     
1994
Vol. 38, Br. 119     
Vol. 38, Br. 120     
Vol. 38, Br. 121     
Vol. 38, Br. 122     
1993
Vol. 37, Br. 115     
Vol. 37, Br. 116     
Vol. 37, Br. 117     
Vol. 37, Br. 118     
1992
Vol. 36, Br. 111     
Vol. 36, Br. 112     
Vol. 36, Br. 113     
Vol. 36, Br. 114     
1991
Vol. 35, Br. 107     
Vol. 35, Br. 108     
Vol. 35, Br. 109     
Vol. 35, Br. 110     


SlikaServisa

Economic Annals
ISSN: 0013-3264
eISSN: 1820-7375
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.